Ostravská muzejní noc 2015

V sobotu 13. června 2015 se opětovně konala Ostravská muzejní noc. Dopravní podnik Ostrava jako partner akce zpřístupnil svůj depozitář historických vozidel v Martinově a taktéž zabezpečil dopravu tentokrát na pěti bezplatných linkách určených k dopravě návštěvníků mezi jednotlivými zpřístupněnými účastníky této události. Všechny linky byly provozovány v intervalu 20 minut.

Trasy bezplatných linek byly následující:

 A : Výstaviště - Krajský úřad - Dílny DP Ostrava - Dílny DP Ostrava (v areálu)
Na zastávce Dílny DP Ostrava navazovala na linku  A  linka  E  vedená k Planetáriu.
Poslední tři spoje byly z Výstaviště vedeny přes zastávku Svinov mosty h.z. na zastávku Poruba vozovna.

 B : Výstaviště - Vítkovice vysoké pece (zastávka směr centrum) - Nádraží střed - Výstaviště (okružní linka).

 C : Výstaviště - Most Miloše Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Most Pionýrů - Michálkovice

 D : Výstaviště - <Elektra< - Důl Jindřich - Muglinovská - Náměstí Svatopluka Čecha - od 17.45 hod. až po zastávku Landek park

 E : Dílny DP Ostrava - Rektorát VŠB - Planetárium
Na zastávce Dílny DP Ostrava navazovala na linku  E  linka  A  vedená na Výstaviště.

Mezi zastávkami Dílny DP Ostrava a Dílny DP Ostrava (v areálu) byl opět provozován také nízkopodlažní vůz VarioLF3/2, který doplnil nabídku autobusových spojů linky  A  pro návštěvu depozitáře v Martinově.

Letošní rok nabídnul téměř shodný provoz bezplatných linek s rokem minulým. Vzhledem k opětovnému otevření planetária byla k němu vedena nová linka  E  jakožto linka navazující na páteřní linku  A .

Praga RND ev. č. 28 v areálu martinovských dílen | 13. června 2015 | Jan Bernat Zadní pohled na Pragovku | 13. června 2015 | Jan Bernat Pohled na levý bok Pragy RND ev. č. 28 v areálu martinovských dílen | 13. června 2015 | Jan Bernat Souprava vozů ev. č. 50, 219 a 218 připravená na plánovaný okruh areálem dílen | 13. června 2015 | Jan Bernat Karosa B941 ev. č. 4261 v zastávce Areál dílen DP Ostrava při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Jan Bernat Karosa B941 ev. č. 4260 projíždí křižovatkou ulic 28. října a Nádražní a míří do Martinova | 13. června 2015 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6481 projíždí po ulici Čs. armády v Michálkovicích při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4255 po poruše při ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Večeřa Karosa B932E ev. č. 6493 v zastávce Landek park při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6460 na lince E před Planetáriem v rámci Ostravské muzejní noci | 13. června 2015 | Martin Mlýnský Karosa B932 ev. č. 6474 na lince D v zastávce Výstaviště při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Mlýnský Karosa B932 ev. č. 6483 před rekonstruovanou budovou planetária na lince E při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Mlýnský Barborka ev. č. 21 při Ostravské muzejní noci 2015 | 13. června 2015 | Martin Mlýnský

Letošní ročník se taktéž nesl ve znamení jiné události. Dopravní podnik Ostrava a.s. totiž při příležitosti konání Ostravské muzejní noci 2015 představil veřejnosti nový přírůstek do parku historických vozidel, což byl autobus Praga RND ev. č. 28 vyrobený v roce 1948.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. června 2015

Toplist