Ostravská muzejní noc 2010

V sobotu 15. května 2010 proběhl již druhý ročník Ostravské muzejní noci. Zdarma bylo otevřeno množství památek, muzeí a galerií. Zapojil se však i Dopravní podnik Ostrava a.s. a mezi 16:00 a 24:00 zpřístupnil svůj depozitář historických vozidel v ústředních dílnách v Martinově. Jelikož však nebyl volný pohyb po areálu možný, tak návštěvníky od zastávky Dílny DP Ostrava k depozitáři historických vozidel vozil historický tramvajový vůz ev.č. 21, známý spíše jako "Barborka".

Dopravu mezi jednotlivými kulturními památkami, muzei a galeriemi zajistil Dopravní podnik Ostrava a.s. také a to na čtyřech bezplatných linkách označených písmeny A, B, C a D. Linka A zajišťovala spojení centra města s dolní oblastí Vítkovic, linka B propojila centrum města s oblastí Poruby a Krásného Pole, linka C obsloužila Slezskou Ostravu a linka D Přívoz a Petřkovice. Na všech linkách byl zaveden interval 30 minut, přičemž první odjezd ze zastávky Výstaviště byl v 16:30, poslední s výjimkou linky B byl v 23:30.

 A : Výstaviště - Vítkovice vysoké pece

 B : Výstaviště - >Dům umění> - Dílny DP Ostrava - Planetárium

 C : Výstaviště - >Hradní náměstí> - >Michálkovice> - >Most M. Sýkory> - >Husův sad> - >Nová radnice> - >Most M. Sýkory> - >Hradní náměstí> - Výstaviště

 D : Výstaviště - >Dům umění> - Stodolní - Hotelový dům Jindřich - Muglinovská - Nám. S. Čecha - Hornické muzeum-Landek

Vůz Karosa B932 ev. č. 6474 přijíždí na "muzejněnoční" lince D do zastávky Dům umění. | 15. května 2010 | Martin Večeřa Karosa B932E ev. č. 6511 projíždí Poděbradovou ulicí. | 15. května 2010 | Ma Karosa B952 ev. č. 6524 čeká na odjezd ze zastávky Hornické muzeum-Landek. | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, trolejbus Tatra T400 ev. č. 26, tramvaj T1 ev. č. 528 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, tramvaj T2 ev. č. 681 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, tramvaj T3 ev. č. 752 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, RSP1 ev. č. 8602, motorový ramvajový vůz ev. č. 8002 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, pracovní tramvajový vůz ev. č. 24 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, autobus Karosa ŠM11 ev. č. 5842 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, tramvajová souprava 50+219 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, tramvajová souprava 25+69 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, tramvajová souprava 94+269 | 15. května 2010 | Martin Večeřa Ostravská muzejní noc 2010, areál dílen, autobus Ikarus 280.10 ev. č. 4070 | 15. května 2010 | Martin Večeřa

Celý provoz speciálních linek v muzejní noc byl zabezpečen sedmi kurzy vypravenými jak z obou autobusových provozoven, tak z provozovny trolejbusové, přičemž na všech "muzejních" linkách byly nasazeny 12metrové Karosy. Většina spojů všech linek jezdila včas. Problémy byly pouze s delší trasou linky C a problematickým se stalo také otáčení autobusů linky B u Planetária. Akce se i díky "poměrně" umoudřenému počasí stala velmi navštěvovanou a tak můžeme jen doufat, že se příští rok uskuteční minimálně ve stejné, ne-li v rozsáhlejší podobě s opět tak vysokou návštěvností.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. května 2010

Toplist