Mimořádné události v tramvajovém provozu dne 21. 11. 2012

Ve středu 21. listopadu 2012 došlo v ranních hodinách hned k několika mimořádným událostem v tramvajovém provozu, přičemž jejich příčinou byla mimo jiné i hustá mlha nalézající se nad Ostravou. V cca 4.50 hod. došlo k dopravní nehodě v křižovatce ulic Rudná a Závodní, kdy se zde střetla tramvaj T3SUCS ev. č. 963 jedoucí na lince č. 3 ve směru na konečnou zastávku Poruba vozovna se soupravou tahače s návěsem, který se po bočním nárazu do tramvajového vozidla ocitnul v samostatném kolejišti, což dále komplikovalo jeho vyproštění. Zraněn byl však naštěstí pouze řidič nákladního automobilu.

Neprůjezdnost ulice Závodní zapříčinila odklon tramvajových linek č. 3 a 11 po ulici Výškovické, linka č. 11 tak byla vedena mimo zastávku Nádraží Vítkovice, linka č. 3 naopak obsloužila také oblast neobsluhovanou odkloněnou linkou č. 11. Za odkloněné tramvajové linky byla zavedena náhradní autobusová doprava ze zastávky Palkovského přes zastávku Nádraží Vítkovice do zastávky Zábřeh vodárna.

Linka č. 3 tak využila při mimořádném odklonu standardně nepojížděný oblouk z ulice Pavlovovy do ulice Výškovické a zpět. Nepřízeň osudu však způsobila, že si řidička vozu KT8D5R.N1 ev. č. 1512 na lince č. 2 v cca 5.40 hod. pravděpodobně nevšimla výhybky mimořádně přestavené řidičem či řidičkou odkloněné linky č. 3 z trati ulicí Výškovickou do trati ulicí Pavlovovou a následně nechtěně začala odbočovat právě ve chvíli, kdy ji míjel vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1504 nasazený také na linku č. 2. Následná srážka způsobila poškození obou vozů, vykolejení vozu ev. č. 1512 a zranění řidičky vozu ev. č. 1512 a dalších dvou cestujících. Dle informací Drážní inspekce byla škoda vyčíslena předběžně na 300 000 Kč.

Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1504 po nehodě v křižovatce ulic Výškovická a Pavlovova. | 21. listopadu 2012 | Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1512 po nehodě s vozem ev. č. 1504 u zastávky Zábřeh vodárna. | 21. listopadu 2012 |

Po dobu ranní dopravní špička přibližně od 6.20 hod. do 8.00 hod. však dopravu ve městě komplikovala i nehoda nákladního automobilu u zastávky Sokolovská na ulici Martinovská způsobená právě nákladním vozidlem, které následně skončilo v kolejišti u výše jmenované zastávky. Linka č. 4 tak musela být po dobu vyprošťování vozidla odkloněna ze zastávky Třebovická do zastávky Poruba vozovna, přičemž ve vyloučeném úseku byla taktéž zavedena náhradní autobusová doprava.

Organizace provozu

Zejména nehoda na Výškovické ul. na několik hodin zkomplikovala prakticky veškerý tramvajový provoz v Ostravě. Ve stejnou chvíli tak byly vyloučeny z provozu 2 tratě na jihu Ostravy a neexistovala žádná využitelná trasa pro tramvajové vozy obsluhující Výškovice a Zábřeh. Linky č. 2 a 7 byly vedeny jako spojené, linka č. 3 musela být odkloněna přes centrum města po ulici Místecké na zastávku Nádraží Vítkovice a dále po své trase. Linky č. 11 a 13 byly v oblasti Vítkovic protisměrně obraceny velkým objezdem po ulicích 28. října, Plzeňská, Ruská a 1. máje. Linka č. 6 byla v době dopravní špičky odkloněna ze zastávky Nádraží Vítkovice na konečnou zastávku Dubina Interspar, kde suplovala mimořádnostmi ovlivněnou linku č. 3, od cca 7.00 hod. již pak byla vedena v původní trase. NAD byla zavedena ze zastávky Ředitelství Vítkovic (v několika případech Palkovského) ulicí Výškovickou na konečnou zastávku Výškovice.

Ukončení výluk

Trať ulicí Závodní byla zprůjezdněna v cca 8.30 hod., což znamenalo značné zjednodušení organizace tramvajové dopravy ve městě. Na tuto trasu byly převedeny i odkloněné linky č. 2 a 7, avšak pouze na půl hodiny, jelikož přibližně v 9.00 hod. byla zprovozněna i trať ulicí Výškovickou, což znamenalo návrat tramvajové dopravy na jihu města do stavu před mimořádnými událostmi.

Po dobu několika hodin tak bylo mimořádnými výlukami ovlivněno hned 7 denních linek z celkového počtu 15 linek provozovaných během dne.

Zdroj: Moravskoslezský deník, iDnes.cz


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. listopadu 2012

Toplist