Mistrovství světa v ledním hokeji 2015

Po jedenácti letech hostila Česká republika opět mistrovství světa v ledním hokeji a stejně jako v roce 2004 se tato sportovní událost uskutečnila v Praze a v Ostravě. Ostrava letos hostila týmy skupiny B, tedy týmy Finska, Ruska, USA, Slovenska, Norska, Běloruska, Slovinska a Dánska a tak se po dobu konání události v Ostravě od 1. do 14. 5. 2015 mohli obyvatelé setkat také se zahraničními fanoušky z těchto států. I pro ně tak byla posílena městská hromadná doprava a přímo nim byla určena anglická hlášení v dopravních prostředcích.

Změny v kapacitě vozidel

S ohledem na zvýšené nároky na cestování k ČEZ ARÉNĚ posílil Dopravní podnik Ostrava a.s. kapacitu tramvajové dopravy zvýšením kapacity jednotlivých tramvajových souprav.

 • Tramvajová linka č. 2
  - noční kurzy byly obsazeny vozy KT8D5R.N1 či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně po dobu nejvyššího náporu od ČEZ ARÉNY,
 • Tramvajová linka č. 3
  - všechny kurzy byly do 6. 5. 2015 obsazeny vozy VarioLF+VarioLF nebo T+T či kapacitně odpovídajícími, z důvodu vyšší vypravenosti souprav mohlo docházet ke změnám ve vypravení bezbariérových souprav,
  - od 7. 5. 2015 začalo docházet k nahrazování kapacitních souprav méně kapacitními alternativami v podobě vozů kategorie 1,5 x T, tedy vozů K2 nebo TRIO, ve čtvrtek 7. 5. však byly vypraveny taktéž soupravy T+T.
 • Tramvajová linka č. 7
  - kurz 7/5 byl obsazen vozy T+T či kapacitně odpovídajícími,
  - noční kurzy byly obsazeny vozy T+T či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně po dobu nejvyššího náporu od ČEZ ARÉNY,
 • Tramvajová linka č. 11
  - všechny kurzy byly do 6. 5. 2015 obsazeny vozy VarioLF+VarioLF, T+T nebo Astra či kapacitně odpovídajícími, z důvodu vyšší vypravenosti souprav mohlo docházet ke změnám ve vypravení bezbariérových souprav,
  - od 7. 5. 2015 začalo docházet k nahrazování kapacitních souprav méně kapacitními alternativami v podobě vozů kategorie VarioLF či T, o prodlouženém víkendu od 8. do 10. 5. 2015 jsou na kurzy linky 11 vypraveny vozy kategorie 1,5 x T, tedy vozy Astra.
  - noční kurz byl obsazen vozem Astra (PD) nebo VarioLF+VarioLF nebo T+T (S+N) či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně po dobu nejvyššího náporu od ČEZ ARÉNY,
 • Tramvajová linka č. 12
  - kurz 12/4 byl od 7. 5. 2015 obsazen vozy T+T či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně do odpoledne,
 • Tramvajová linka č. 18
  - noční kurzy byly obsazeny vozy KT8D5R.N1 či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně po dobu nejvyššího náporu od ČEZ ARÉNY,
 • Tramvajová linka č. 19
  - noční kurzy byly obsazeny vozy T+T či kapacitně odpovídajícími, a to minimálně po dobu nejvyššího náporu od ČEZ ARÉNY,

Vyšší vypravenost tramvajových souprav či kapacitnějších vozidel působilo taktéž změny vypravenosti na jiných tramvajových linkách v pracovní dny. Na jeden z kurzů linky č. 4 byla nasazena souprava VarioLF+VV60LF, a to místo standardní soupravy, která byla nasazena na výše uvedeném kurzu 7/5. Na kurzy linky č. 6 byly nasazeny sólo vozy, které tak uvolnily vozy K2, Astra a Trio. Ty byly využity společně se stejnou kategorií vozidel uvolněnou z linky č. 3 na kurzech linky č. 9

Souprava vozů T6A5 nasazená mimořádně na linku č. 3 při prvním dni Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 | 1. května 2015 | Martin Večeřa Vůz Astra ev. č. 1209 nasazený na linku č. 11 při MS v ledním hokeji | 5. května 2015 | Jakub Hranický

Posilové spoje

Po celou dobu konání Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 v moravskoslezské metropoli byly vedeny posilové spoje. Posilové tramvaje byly nejdříve vedeny tak, aby byl v souhrnu s pravidelnými tramvajovými spoji vždy zabezpečen návoz návštěvníků zápasů v 10minutovém intervalu ze všech důležitých směrů minimálně po dobu cca 1 hodiny a 15 minut před každým zápasem. Od 6. 5. 2015 došlo vzhledem k nabytým zkušenostem z předchozích dnů k úpravám. Ty spočívaly v prodloužení vybraných posilových spojů linky č. 2 do celé její trasy a zrušení vybraných návozových posilových spojů linky č. 3. Po zápasech došlo k omezení posilových spojů linky č. 7 a naopak k posílení spojů linky č. 2, které byly oproti ostatním vedeny na Hlavní nádraží ze zastávky na ul. Závodní. Odjezdy posilových spojů po skončení zápasu byly nadále řízeny dispečersky dle poptávky cestujících.

V pracovní dny tak byly posilové spoje vedeny prakticky jen na poslední zápasy toho určitého dne a stejně tak tomu bylo s následnými odvozy návštěvníků po skončení zápasů.

Všechny posilové spoje byly obsazeny tramvajovými soupravami kapacity T+T či kapacitně odpovídajícími vozy.

Posila 2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a po zápase zpět

Od 6. 5. 2015 pokračují před zápasem vybrané spoje s cestujícími na konečnou zastávku Hlavní nádraží.

Posila 2 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Křižíkova - Důl Jindřich - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Dr. Malého - Důl Hlubina - Vítkovice vys. pece - Mírové náměstí - Stará ocelárna - Ředitel. Vítkovic - SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) a po zápase zpět

Od 6. 5. 2015 pokračují před zápasem vybrané spoje s cestujícími na konečnou zastávku Výškovice.
Od 6. 5. 2015 vyjíždí po zápase jeden spoj ze zastávky SPORT ARÉNA na ul. Závodní.

Posila 3 Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a po zápase zpět

Posila 7 Poruba vozovna - Telekom. škola - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - <Nová Ves vodárna< - Nová Ves vodárna - Střelnice - Ferona - Hulvácká - Palkovského - SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a po zápase zpět
Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 916 přijíždí na vůbec prvním posilovém spoji do nástupní zastávky Poruba vozovna | 1. května 2015 | Martin Večeřa První posilový spoj ve směru od Výškovic přijíždí na svou konečnou zastávku SPORT ARÉNA | 1. května 2015 | Martin Večeřa První posilový spoj při Mistrovství světa v ledním hokeji ve směru od Hlavního nádraží obsazený moravskoostravskou soupravou vozů T3G přijíždí na svou konečnou zastávku | 1. května 2015 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 965 přichystaná v obratišti Hlavní nádraží na odjezd posilového spoje linky č. 2 | 1. května 2015 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 918 projíždí křižovatkou ulic Ruská a Závodní | 2. května 2015 | Jakub Hranický Posily čekající na pokyn k rozjezdu. | 7. května 2015 | Martin Mlýnský

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. května 2015

Toplist