Linkové vedení trolejbusů (k 28. 2. 2016)
Legenda
X trolejbusová linka provozovaná celotýdenně
X trolejbusová linka provozovaná pouze v pracovní dny
X trolejbusová linka se zvláštním charakterem
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00
 Přestup na Eskopřestup na linky  Přestup na Esko

Denní provoz Noční provoz

Páteřními trolejbusovými linkami jsou linky č. 101, 102, 104, 106 a 107. Linka č. 106 tvoří linkový svazek s linkou č. 101, linka č. 108 tak činí s linkou č. 109 a linka č. 101 v úseku Most M. Sýkory - Hranečník s linkou 107. Linky č. 103, 105 a 110 jsou linkami doplňkovými. Linky č. 101, 102, 106 a 107 v intervalech 10/20/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend), linka č. 103 v intervalech 20/20/-/-, linka č. 104 v intervalech 10/10/20/10-20, linky č. 105, 108 a 109 pak v intervalech 20/20/20/20. Linka č. 110 je v provozu pouze ve špičku pracovních dnů v intervalech 20/-/-/- v prokladu s autobusovou linkou 38.

V létě 2016 není v provozu trolejbusová linka č. 109. Linky č. 101, 102, 105, 106, 107 a 108 jsou provozovány v intervalech 15/20/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend), linka č. 103 je provozována v intervalech 15/20/-/-, linka č. 104 v intervalech 10/10/20/10-20 a linka č. 110 pak v intervalech 15/-/-/-.

49 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Noční provoz je udržován na linkách č. 111, 112 a 113 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou garantovány přípoje v pravidelném provozu garantovány přípoje na zastávce Most M. Sýkory.111 112 113
Víkendový a večerní provoz

Večer po cca 20. h a po celý den o víkendech jsou v pravidelných 20min (l. 104 od 7 do 19 h v 10min) intervalech v provozu pouze linky:

101 102 104 105 106 107 108

Tolejbusové linky jsou poměrně krátké a frekvence individuální automobilové dopravy v centru města je o víkendech minimální. Na rozdíl od tramvajové a autobusové dopravy je díky těmto faktorům pravděpodobnost zpoždění trolejbosových linek v tomto období minimální, proto bylo v této trakci přistoupeno k víkendovému pravidelnému systému následujících závazných přípojů mezi spoji jednotlivých linek:

  • Linky 104 a 106 na zastávce Revírní br. pokladna v obou směrech.

  • Linky 104 a 108 na zastávce Konzervatoř ve směru na Husův sad a na zastávce Husův sad ve směru na Konzervatoř.

  • Linky 102, 104 (jen 7-19 h) a 105 na zastávce Konzervatoř ve směru na Husův sad a na zastávce Husův sad ve směru na Konzervatoř.

  • Linky 101 (směr Hranečník) a 105 (směr Koblov) na zastávce Most M. Sýkory.

Denní provoz
49 Důl Heřmanice - Na Liščině - Bohumínská - Sad B. Němcové - <Vozovna trolejbusů<

trolejbusové spoje autobusové linky 49

101 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Slezská Ostrava radnice - Slezská Ostrava kostel - Ústřední hřbitov (O) - Hranečník

102 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Pivovar - Hornopolní - Lechowiczova - Ahepjukova - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy - Hulváky

103 Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Nová radnice - Horn. poliklinika - Vozovna trolejbusů - Sad B. Němcové - Keramická - Bohumínská - Hrušovské mosty (O) - Žižkova - Riegrova (O) - Koblov

104 Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Most Pionýrů - Stadion Bazaly - Jaklovecká - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - ZOO - Na Najmanské - Na Jánské - U Pumpy - U Lékárny - Michálkovice

105 Karolina U Lávky  Přestup na Esko - Stodolní žel. zastávka  Přestup na Esko - Konzervatoř - Husův sad - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Kamenec - Lávka - Mexiko - Hrušovské mosty (O) - Žižkova - Riegrova (O) - Koblov

106 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Stadion Bazaly - Jaklovecká - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Kepkova - Koněvova - Chrustova - Dolina - Parcelní - Důl Heřmanice

107 Hranečník - >Zvěřinská> - Ústřední hřbitov (O) - Slezská Ostrava kostel - Slezská Ostrava radnice - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - >Stanice záchranné služby> - >Dům vodohospodářů> - >Futurum> - <Pivovar< - <Hornopolní< - <Lechowiczova< - <Ahepjukova< - Sídliště Fifejdy

108 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Keramická - Bohumínská - Betonářská - Hladnovská - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká - Stadion Bazaly - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů - Futurum - Sídliště Fifejdy - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy - Hulváky

109 Důl Heřmanice - Na Liščině - Betonářská - Hladnovská - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká - Stadion Bazaly - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů - Futurum - Sídliště Fifejdy - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy - Hulváky

110 Hranečník - Ústřední hřbitov (O) - Slezská Ostrava kostel - Slezská Ostrava radnice - Náměstí J. Gagarina - Most Pionýrů - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Náměstí Republiky  Přestup na Esko
Noční provoz
111 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Stadion Bazaly - Jaklovecká - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - ZOO - Na Najmanské - Na Jánské - U Pumpy - U Lékárny - Michálkovice

112 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Keramická - Bohumínská - Betonářská - Hladnovská - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká - Stadion Bazaly - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Pivovar - Hornopolní - Lechowiczova - Ahepjukova - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy - Hulváky

113 Koblov - Riegrova (O) - Žižkova - Hrušovské mosty (O) - Bohumínská - Keramická - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Stadion Bazaly - Jaklovecká - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Kepkova - Koněvova - Chrustova - Dolina - Parcelní - Důl Heřmanice

102 Na linkách č. 102, 105 a 108 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje.
105
108


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist