Linkové vedení tramvají (k 13. 12. 2015)
Legenda
X tramvajová linka provozovaná celodenně
X tramvajová linka provozovaná pouze ve špičku pracovního dne
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00
(#)občasná zastávka 6.30 - 18.30
 Přestup na Eskopřestup na linky  Přestup na Esko

Denní provoz Noční provoz

Většina ostravských tramvajových linek má stejně jako linky autobusové radiální resp. diametrální charakter. Pouze pět tramvajových linek se odlišuje. Všechny tramvajové linky vyjma linek č. 5, 14 a 15 jezdí v intervalech 10/10/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend). Linky č. 4 a 17 jsou v části své trasy vedeny v odlišných intervalech. Linky č. 6, 9, 10 a 14 jsou pak pouze linkami špičkovými doplňujícími linky páteřní.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15 17

Noční provoz je udržován na linkách č. 2, 4, 7, 9, 18 a 19 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou na vybraných zastávkách v pravidelném provozu garantovány přípoje. Jedná se o zastávky Důl Jindřich, Hulvácká, Karolina, Ředitelství Vítkovic a Svinov mosty h.z.

2 4 7 9 18 19

Denní provoz
1 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Moravská - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vys. pece - Důl Hlubina (O) - Dr. Malého - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vys. pece - Důl Hlubina (O) - Dr. Malého - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

3 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna

4 Nová huť již. brána  Přestup na Esko - Nová huť hl. brána - Nová huť učiliště - Vratimovská - Kunčičky kostel - Osada Míru - Teplotechna - Hranečník - Důl Zárubek - U Hradu (#) - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

5 Zátiší - Horní Lhota - Dolní Lhota osada - Dolní Lhota - U Obory - Krásné Pole - Nová Plzeň - Vřesina - Poruba koupaliště - Vřesinská (- >Fakultní nemocnice> - >Hlavní třída> - >Rektorát VŠB> - >Poruba vozovna>)

6 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

8 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Křižíkova - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

9 Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna

10 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Dřevoprodej - Důl Jeremenko - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště

11 Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Sad B. Němcové - Důl Odra - Hlučínská

12 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště
12 ve špičku pracovního dne prodloužena do trasy: Dubina Interspar - ... - Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník

14 Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny - ) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Výstaviště - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť již. brána  Přestup na Esko

15 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Kpt. Vajdy - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - 29. dubna - Nové Výškovice - Výškovice

17 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská
Noční provoz
2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vys. pece - Dr. Malého - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

4 Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - >Nová Ves vodárna> - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

9 Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Telekom. škola - Poruba vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Vřesinská

18 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotel. dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

19 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

1 Na linkách č. 1, 11 a 17 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje.
11
17


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist