Linka Z5

Dopravní podnik Ostrava a.s. ukončil po téměř deseti letech provoz autobusové linky Z5, jejíž posledním dnem byla neděle 28. 9. 2014. Linka byla zavedena dne 6. 3. 2005 poté, co již byly její spoje nějaký čas vedeny jako účelové a věděla o nich tedy jen hrstka cestujících.

Karosa ev. č. 6556 na lince Z5 z Plesné v zastávce Děhylov, družstvo. | 25. května 2014 | Tomáš Hranický Karosa ev. č. 6556 na lince Z5 z Plesné projíždí po obratu u zastávky Děhylov, žel. st. kolem zastávky Děhylov, U Potoka. | 25. května 2014 | Tomáš Hranický

Linka byla vedena v trase Děhylov rozc. - Děhylov U Potoka - Děhylov družstvo - Dobroslavice – Plesenka. U zastávky Plesenka cestující vystupovali, resp. nastupovali přímo u kostela, spoje tedy neobsluhovaly zastávky určené pro autobusovou linku č. 51, resp. později také pro linku č. 47. Další zajímavostí, která se jinde v provozu zajišťovaném Dopravním podnikem Ostrava a.s. nevyskytovala, bylo vyvěšování jízdního řádu linky. Jízdní řád byl totiž vyvěšován na označníky zde majoritního dopravce Connex Morava a.s., který následně ještě dvakrát změnil své obchodní jméno. Na konci provozu linky tento dopravce již s názvem ARRIVA MORAVA a.s. vyvěšoval její jízdní řád na zastávkách Děhylov družstvo a Dobroslavice, přičemž zastávka Děhylov družstvo byla obsluhována pouze autobusovou linkou Z5.

Ukončením provozu linky Z5 také končí jedna etapa provozování bezplatné dopravy Dopravním podnikem Ostrava a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. října 2014

Toplist