Mimořádné výluky na lince č. 5

Karosa B941 nasazená mimorádne na náhradní autobusovou dopravu za linku č. 5 při poškození opticko-metalického kabelu. | 24. června 2011 | Martin Večeřa Ve středu 22. 6. 2011 došlo v ranních hodinách k porušení opticko-metalického kabelu a k jeho následnému odcizení v blíže nespecifikované délce. Kabel slouží zabezpečovacímu zařízení na jednokolejné trati Poruba Vřesinská – Budišovice Zátiší, na níž je provozována tramvajová doprava linkou č. 5.

Porušení kabelu bylo zabezpečovacím zařízením vyhodnoceno nejzávažnějším způsobem, což znamenalo automatické zobrazení nejpřísnější návěsti na návěstidlech (návěst stůj) a současné vypnutí napájení tramvajové trati. Poničení kabelu však také znamenalo nemožnost opětovného dálkového spuštění napájení jednotlivých úseků trati, což mělo za následek zavedení celodenního provozu náhradní autobusové dopravy, přičemž opravu kabelu nutného pro správnou funkci zabezpečovacího zařízení provedli zejména zaměstnanci DPO a zaměstnanci dodavatele zabezpečovací techniky, společnosti AŽD. Tramvajový provoz byl ve středu 22. 6. obnoven přibližně v 19.00.

 |  | Martin Večeřa V pátek 24. 6. 2011 byl kabel poničen opětovně a opětovně byl také odcizen, což způsobilo podobné komplikace jako tomu bylo již ve středu. Celková škoda byla předběžně vyčíslena v řádech statisíců korun a to jak při středečním, tak při pátečním incidentu. Obě krádeže jsou v šetření Policie ČR.

Informační hlášení pro cestující o zavedení NAD.

Dle aktuálních informací Policie ČR směřují důkazy překvapivě k ženě - řidičce Dopravního podniku Ostrava.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. června 2011

Toplist