Ukončení provozu tramvají typu T2R v Liberci

Standardně na našich webových stránkách neinformujeme o dění v jiných městech s provozem městské dopravy. Tento článek však bude výjimkou. V sobotu 17. 11. 2018 byl totiž ukončen provoz posledních dvou tramvajových vozů T2R na světě, které dorazily do severočeského Liberce v roce 1996 jako ojeté z Ostravy. K libereckému dopravnímu podniku v průběhu let 1995 - 1998 dorazilo celkem 9 vozů T2R ev. č. 594, 598, 600, 611, 612, 613, 636, 640, 694, které byly s výjimkou vozu ev. č. 640 zařazeny do provozního stavu pod ev. č. 20 - 27. Z vozu ev. č. 640 se následně v roce 2012 stal historický vůz ev. č. 17/III.

První z dvou posledních vozů T2R v provozu s cestujícími ev. č. 18/IV byl vyroben v roce 1958 a zařazen u ostravského DP pod ev. č. 613. Vůz prošel generální opravou v roce 1969 a následně v roce 1985, kdy byla jeho elektrická výzbroj mimo jiné upravena na typ shodný s vozy T3 (TR37), byl vybaven pro provoz v soupravě zadními čely k sobě, tzv. provoz PX a provozován v takové soupravě po dobu rekonstrukce tramvajové trati Poruba - Budišovice-Kyjovice. V roce 1996 byl odprodán libereckému DP a zařazen pod ev. č. 26/IV.

Druhý z dvou posledních vozů T2R v provozu s cestujícími ev. č. 19/III byl vyroben v roce 1962 a zařazen u ostravského DP pod ev. č. 694. Vůz prošel generální opravou v roce 1976 a následně shodně v roce 1985, kdy prošel shodnými úpravami jako vůz první. V roce 1996 byl odprodán libereckému DP a zařazen pod ev. č. 27/IV.

S výjimkou jiného laku byly vozy ev. č. 26/IV a 27/IV provozovány u libereckého DP až do roku 2001 téměř v původním ostravském stavu. Následně probíhala na vozech velká prohlídka. Po ní vozy vyjely se značně upraveným interiérem a částečně i exteriérem a reprezentovaly tak nejvyšší stupeň modernizace, jakým vozy T2 v provozu s cestujícími prošly. Vozy obdržely interiér laděný do modré barvy, laminátová sedadla byla uchycena do bočnice a interiér byl vybaven zářivkovým osvětlením. Oba vozy byly vybaveny novou zásněnou kabiny řidiče. Exteriéru vévodily doplněné informační panely BUSE a hranaté kryty koncových, pozičních a směrových svítilen. Po velké prohlídce byly vozy zařazeny do provozu ještě s původními libereckými ev. č. 26/IV a 27/IV, od dubna 2008 pak nesly nová evidenční čísla 18/IV a 19/III.

Již v roce 2017 začalo být zřejmé, že se blíží doba, kdy oba poslední vozy T2R v provozu s cestujícími dojezdí. Vozy tak byly více méně šetřeny a vypravovány méně, než tomu bylo u ostatních novějších vozů. Dne 30. 4. 2017 se tak v režii fanoušků veřejné dopravy konala jedna z akcí, kdy byly vozy T2R spojeny do soupravy záděmi k sobě, tedy v režimu PX.

Souprava vozů T2R PX v čele s vozem ev. č. 19/III (ex 694 DPO) stojí ve výhybně Kyselka | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV PX (ex 694+613 DPO) stojí ve výhybně Proseč nad Nisou, výhybna | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Souprava libereckých vozů T2R po odjezdu z výhybny Zelené údolí | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Poslední liberecká souprava vozů T2R v čele s vozem ev. č. 19/III stojí ve smyčce Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa

Téhož dne odpoledne pak byl oficiálně ukončen provoz tramvají typu T na úzkém rozchodu 1000 mm na úseku městské trati Fügnerova - Lidové sady, ZOO. Stalo se tak z důvodu rekonstrukce úseku přiléhajícího terminálu Fügnerova a dalších zastávek na tomto úseku trati tak, aby byla snížena vzdálenost bočnoce vozu od hrany nástupiště u vozů provozovaných na rozchodu 1435 mm. Tímto se tak možnost provozu vozů T2R vybavených podvozky rozchodu 1000 mm omezila na meziměstskou trať do jablonce nad Nisou.

V zastávce Riegrova se setkaly vozy T2R ev. č. 18/IV (ex 613 DPO) a 19/III (ex 694 DPO) na rozchodu 1000 mm s historickým vozem T2R ev. č. 17/III (ex 640 DPO) na rozchodu 1435 mm | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Ve smyčce Lidové sady, ZOO se setkaly oba tehdy provozní vozy T2R ev. č. 18/IV a 19/III | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 18 naposledy sjíždí do terminálu Fügnerova na rozchodu 1000 mm | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa
Rozloučení s vozy T2R ev. č. 18 a 19 dne 17. 11. 2018

Na sobotu 17. 11. 2018 si Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou společně s Boveraclubem přichystal pro fanoušky veřejné dopravy a širokou veřejnost akci s cílem rozloučit se s provozem tramvají T2R v Liberci a Jablonci nad Nisou. Od 5.12 hod. do 10.53 hod. byla souprava vozů ev. č. 19/III+18/IV nasazena na běžné pořadí 85 tramvajové linky č. 11, která je o víkendech a svátcích standardně obsazena sólo vozy. Následně se od 12.00 hod. konala akce pro fanoušky dopravy, při které účinkovaly veškeré 3 vozy T2R v Liberci, tedy vozy 17/III, 18/IV a 19/III, přičemž byl projet úsek do Jablonce a zpět. Od 15.00 od. akce pokračovala opětovným obratem všech tří vozů do Jablonce, kdy vozy ev. č. 18/IV a 19/III byly zařazeny v soupravě.

Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV ve smyčce jablonec nad Nisou, Tyršovy sady | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV ve smyčce Viadukt | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Interiér vozu ev. č. 19/III (ex 694 DPO) v poslední provozní den | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV opouští při svém posledním kole do Jablonce s pravidelnými cestujícími zastávku Nová Ruda | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz T2R ev. č. 17/III (ex 540 DPO) projíždí zastávkou Za Tratí | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Zastávkou Za Tratí projíždí vůz T2R ev. č. 19/III (ex 694 DPO) | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Poslední dva vozy T2R ev. č. 18/IV a 19/III přijely do smyčky v Jablonci nad Nisou | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Do ulice Tatranské dorazily poslední dva vozy T2R v Liberci | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa

V 17.40 hod. pak souprava ev. č. 18/IV+19/III vyrazila z vozovny na mimořádný spoj linky č. 5 na konečnou zastávku Vratislavice nad Nisou, výhybna s mezizastávkou ve smyčce Fügnerova. V 18.42 hod. pak souprava opustila naposledy smyčku ve Vratislavicích a obsloužila poslední mimořádný spoj do centra Liberce, kde na ni v terminálu Fügnerova čekaly zástupy fanoušků a veřejnosti. Souprava za hudebního doprovodu projela pod stavbou terminálu Fügnerova a naposledy odjela do vozovny. Jízda posledního páru spojů byla ozvláštněna hlášením zastávek ve stylu pražské retrolinky 23 s doplňkovými informacemi pro veřejnost o ukončení provozu tohoto typu vozidel v Liberci a Jablonci nad Nisou včetně hlášení o tom, že vlak jede do vozovny Střešovice.

A proč jede vlak do vozovny Střešovice? Dopravní podnik hlavního města Prahy projevil o oba poslední provozní vozy T2R zájem s vidinou jejich užití v provozu na lince č. 23 v Praze. Linka, která je obsazována retrovozy, by tak byla obsazována navíc soupravou dalšího typu, což by opětovně zvýšilo atraktivnost celého provozu této tramvajové linky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. listopadu 2018

Toplist