Projížďka historickými vozidly 17. 5. 2014

V sobotu 17. 5. 2014 se při příležitosti brzkého konání ostravské muzejní noci a také jako součást akcí připomínjících 120. výročí ostravské městské hromadné dopravy do ulic podívala historická vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s.

Po delší odmlce, nepočítaje každoroční mikulášské jízdy, se vozidla podívala do oblasti ostravských jižních sídlišť. Tramvaje byly provozovány v trase:

Nádraží Vítkovice - Jubilejní kolonie - ... - Poliklinika - ... - ÚMOb Jih - ... - Palkovského - ... - Nádraží Vítkovice,

přičemž cestující se setkali s vozy ev. č. 94, resp. 528, tedy s Komárkém a vozem T1. Autobusové spoje pak byly provozovány v trase:

Nádraží Vítkovice - ... - Karpatská - ... - Kotva - ... - Bělský les - Dubina Interspar - Hotelový dům Hlubina - Dvouletky - ... - Nádraží Vítkovice.

Jízdní řád byl zkonstruován původně pro dva autobusy, avšak kvůli poruše vozů ev. č. 4070 a 5842, tedy vozů Ikarus 280.10 a ŠM11, byl na všech spojích provozován vůz Škoda 706 RTO ev. č. 247 a docházelo tak k určitým nepravidelnostem v provozu.

Vůz T1 ev. č. 528 přijíždí do zastávky Poliklinika. | 17. května 2014 | Martin Večeřa Autobus Škoda 706RTO ev. č. 247 přijíždí do zastávky Kotva. | 17. května 2014 | Martin Večeřa Vozy ev. č. 247 a 94 se setkaly při výjezdu z obratiště Nádraží Vítkovice. | 17. května 2014 | Martin Večeřa Motorový vůz ev. č. 94 Komárek přijíždí do zastávky Provaznická. | 17. května 2014 | Martin Večeřa

Ačkoliv akci nepřálo jak počasí, tak ani technika, setkala se akce s velkým ohlasem veřejnosti. Vozidla byla prakticky stále plně obsazena.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. května 2014

Toplist