Garáže Martinov

Na začátku roku 2018, přesněji 2. 2. 2018 zveřejnil městský obvod Poruba zakázku na vypracování investiční studie přemístění vozovny autobusů v Ostravě - Porubě, přičemž uvedenou zakázku nakonec získala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Městský obvod tehdy zakázku zadal tak, aby byla plocha pro garáže hledána v oblasti lehkého průmyslu nalézající se v okolí areálu dílen v Martinově. Po vypracování investičního studie vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 1. 7. 2021 na vypracování projektové dokumentace s názvem PD - Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově. Zakázku na vypracování dokumentace získala za 8 487 000 Kč bez DPH Projektová společnost DPO (PPS Kania s.r.o. + Stavební a rozvojová s.r.o.).

Po vypracování projektové dokumentace a zahájení stavby tak budou vybudovány nové autobusové garáže se zázemím v martinovském areálu určené pro 135 autobusů, z čehož bude 95 kategorie 12 metrů a 40 kategorie 18 metrů. Zjednodušeně budou vybudovány objekty garáží autobusů, administrativní budova se zázemím pro řidiče, myčka autobusů, parkovací plochy autobusů i automobilů a potřebné sklady.

Jak budou nové garáže vypadat?


Vizualizace garáží
Zdroj: Zadávací dokumentace PD - Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově

Po vjezdu současnou bránou martinovského areálu bude po pravé straně vybudován objekt administrativy a zázemí řidičů, kterému ustoupí současné parkoviště. Naopak bude vybudováno parkoviště určené pro administrativu u nového objektu. Budou také provedeny terénní úpravy.

Samotné objekty garáží pak budou vybudovány v prostoru dnešní zatravněné plochy a odstavných míst autobusů na jižní straně haly dílen. Při příjezdu od brány budou postupně za sebou vybudovány objekty administrativy a zázemí údržby, haly lehké údržby, haly těžké údržby a karosárny. Přístup do hal bude jak z jejich severní, tak jižní strany. Jižně od hal, tedy po pravé straně ve směru jízdy od brány, budou vybudovány sklady údržby a karosárny, mezi kterými se budou nalézat parkovací stání pro osobní automobily.

Další část garáží v podobě myčky autobusů s přístupovými komunikacemi se bude nalézat východně od dnešní čerpací stanice stlačeného zemního plynu v prostoru za objízdnou kolejí dílen, kde jsou v současnosti odstavovány vyřazené tramvajové vozy a jiný materiál.

Poslední důležitou částí areálu budou odstavná stání autobusů vybudovaná na pozemcích statutárního města Ostravy v prostoru dnešního travnatého hřiště. Stání budou umožňovat dle varianty 2 investiční studie odstavení 117 autobusů (79 kategorie 12 metrů, 38 kategorie 18 metrů). Příjezd k odstavným stáním bude pokračováním současné objízdné komunikace.

Areál původních porubských garáží na Slavíkově ulici bude kompletně zlikvidován, budovy a zpevněné plochy zbourány a následně vzniklé plochy zrevitalizovány.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. ledna 2022

Toplist