120 let MHD

Dopravní podnik Ostrava a.s. oslavil v roce 2014 120 let existence městské hromadné dopravy v Ostravě a v jejím okolí. Ku této příležitosti se již od počátku roku konaly různé akce, přičemž vyvrcholením byl konvoj historických vozidel a také den otevřených dveří.

Připomínkou významného jubilea jsou také dvě videa.

Konvoj historických vozidel 11. 9. 2014

Jako předvěst blížících se oslav 120 let MHD se ostravskými ulicemi ve čtvrtek 11. 9. 2014 projel konvoj historických vozidel, který však nebyl určen pro přepravu veřejnosti. Svézt se mohli pouze pozvaní hosté a tak samotný konvoj sloužil spíše jako vzpomínka na právě uplynulých 120 let provozu MHD a také jako upoutávka na sobotní den otevřených dveří.

Konvoj historických vozidel připravený k odjezdu ze zastávky Výstaviště | 11. září 2014 | Tomáš Witoszek

První část celé akce se udála v zastávce Výstaviště, kde do přistavených historických vozidel účastnících se konvoje nastoupili pozvaní hosté. Následně se vozidla přibližně v 15.00 hod. vydala na cestu do obratiště Hlavní nádraží, přičemž nebyla nikde omezována v jízdě. Celý průvod byl totiž doprovázen jak dispečinkem Dopravního podniku Ostrava a.s., tak zejména vozidlem Policie ČR, které zajistilo konvoji hladký průjezd křižovatkami. V této části jízdy konvoje se cestující veřejnosti a dalším obyvatelům a návštěvníkům města představily soupravy v tomto pořadí: 21+69 (Barborka + bajvuz), 50+219+218 (Brňák), 94+269 (Komárek), 24 (Věžka), 528 (Té jednička), 681 (Té dvojka) a 1402 (Dvojwana). Právě poslední osobní vozidlo v průvodu reprezentovalo současnost tramvajové dopravy v Ostravě.

Barborka s vlekem č.69 v čele průvodu | 11. září 2014 | Radim Klement Souprava 50+219+218 projíždí centrem města okolo dolu Jindřich | 11. září 2014 | Radim Klement Komárovská souprava u dolu Jindřich | 11. září 2014 | Radim Klement Souprava Beňáka projíždí Nádražní ulicí. | 11. září 2014 | Lukáš Hudeček

Od chvíle, kdy konvoj historických vozidel minul zastávku Důl Jindřich, do chvíle, kdy se konvoj vydal zpět z obratiště Hlavní nádraží, tedy cca od 15.10 do 15.40 hod. byl vyhlášen odklon tramvajových linek č. 1, 2 a 8 do areálu tramvajové vozovny Křivá, kdy výstupní a nástupní zastávkou byla zastávka Důl Jindřich.

Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1046 projíždí okolo zastávky Důl Jindřich. | 11. září 2014 | Tomáš Witoszek Solaris Urbino 12 ev. č. 7728 přijíždí do zastávky Důl Jindřich plné nastoupeníchtivších cestujících. | 11. září 2014 | Tomáš Witoszek  | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický

Po tuto dobu byla doprava ze zastávky Důl Jindřich na konečnou zastávku Hlavní nádraží zajištěna náhradní autobusovou dopravou v podobě tří autobusů Solaris Urbino 12 ev. č. 7728, 7738 a 7742. Autobusy neměly stanoven jízdní řád a obsluhovaly vyloučený úsek nepřetržitě na pokyn informátorů, kterým nelze tuto službu závidět. Otázkou totiž je, zda-li byl odklon důležitých tramvajových linek obsluhujících dopravní uzel Muglinovská/Sad B. Němcové byť pouze po dobu cca půl hodiny tím správným krokem, vezmeme-li v úvahu, že se tak stalo v době odpolední dopravní špičky a byli tímto zasažení všichni cestující ze severních oblastí města a dalších obcí tímto směrem se nalézajících.

Barborka ev. č. 21 odjíždí z Hlavního nádraží. | 11. září 2014 | Tomáš Witoszek Z obratiště Hlavní nádraží vyráží na cestu do Vítkovic vozy koncepce PCC typů T1 a T2. | 11. září 2014 | Tomáš Witoszek Vůz T2 ev. č. 681 ve společnosti vozu VarioLF2R.S ev. č. 1402 na Hlavním nádraží | 11. září 2014 | Martin Večeřa

Ve smyčce Hlavní nádraží proběhla další součást jízdy konvoje vozidel, kdy došlo k odstavení všech vozidel na obě koleje obratiště a obyvatelé města si tak mohli vozidla prohlédnout.

Souprava 50+219+218 projíždí průmyslovou oblasti Vítkovic | 11. září 2014 | Radim Klement T1 ve Vítkovicích | 11. září 2014 | Radim Klement T2 ve Vítkovicích | 11. září 2014 | Radim Klement souprava 50+219+218 přijíždí k vítkovickému nádraží | 11. září 2014 | Radim Klement historická věžka č.24 přijíždí k vítkovickému nádraží | 11. září 2014 | Radim Klement

Po této části se vozidla vydala na cestu přibližně po trase první linky parní tramvaje do Vítkovic a dále do smyčky Nádraží Vítkovice, kde proběhla další část programu. Vozy byly odstaveny na obě koleje obratiště.

Souprava vozů ev. č. 50+219+218 ve smyčce Nádraží Vítkovice. | 11. září 2014 | Martin Večeřa Motorový vůz pro opravy a montáž trolejového vedení v obratišti Nádraží Vítkovice | 11. září 2014 | Martin Večeřa Všechna odstavená vozidla ve smyčce Nádraží Vítkovice | 11. září 2014 | Martin Večeřa Autobus Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 v obratišti Nádraží Vítkovice | 11. září 2014 | Martin Večeřa Celkový pohled na vozidla v obratišti Nádraží Vítkovice | 11. září 2014 | Marek Mantič

Celé akce se však neúčastnily pouze tramvajová vozidla, avšak také vozidla autobusová v podobě autobusů Karosa ŠM 11 ev. č. 5842 a Škoda 706 RTO ev. č. 247 Přibližně v 16.35 hod. se celý konvoj vydal na cestu do dílen v Martinově, aby tak byl připraven na sobotní den otevřených dveří.

T1 na mostě československé armády | 11. září 2014 | Radim Klement T2 odjíždí od vítkovického nádraží přes most Československé armády směrem do Martinova | 11. září 2014 | Radim Klement Vůz T2 ev. č. 681 odbočuje do areálu ústředních dílen. | 11. září 2014 | Marek Mantič
Den otevřených dveří 13. 9. 2014

Celá akce však vyvrcholila v sobotu 13. 9. 2014, kdy se v areálu martinovských dílen a v areálu porubské tramvajové vozovny a autobusových garáží konal den otevřených dveří. Den otevřených dveří se konal mezi 9. a 16. hodinou, přičemž návštěvníci mohli v jednotlivých areálech spatřit exponáty, které znají z běžného provozu, technologická vozidla i vozidla historická. Nad to si mohli prohlédnout také zázemí jednotlivých provozoven.

DOD navštívil také předváděcí vůz Iveco Urbanway. | 13. září 2014 | Jakub Hranický V zastávce trolejbusu je již přichystána souprava vozu 8Tr s vlekem B40. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Návštěvníci se mohli povozit také soupravou ostravského metra. | 13. září 2014 | Jakub Hranický V hale Ekovy probíhá výroba vozů INEKON TRIO pro americký Seattle. | 13. září 2014 | Jakub Hranický V Ekově probíhá také modernizace tramvajových vozů typu M31 ze švédského Göteborgu. | 13. září 2014 | Jakub Hranický VarioLFR.S ev. č. 1369 těsně před dokončením. | 13. září 2014 | Jakub Hranický ODISbus byl vybaven informačními materiály Koordinátora ODIS s.r.o. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Solaris Urbino 8,9 LE jako ODISbus. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Brousicí vůz ev. č. 8204 projíždí areálem dílen. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Již pravidelné označníhové stanoviště. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Vůz RSP3 ev. č. 8607. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Vůz RSP2 ev. č. 8606 ve společnosti vozu T2 ev. č. 681 ještě před problémem se sběračem. | 13. září 2014 | Jakub Hranický Pohled do haly dílen. | 13. září 2014 | Jakub Hranický

Středobodem všeho dění byl, jak již je obvyklé, areál dílen v Martinově. Zde se návštěvníci mohli seznámit zejména s procesy probíhajícími při údržbě, rekonstrukci a výrobě kolejových vozidel. Návštěvníkům se představily také historické trolejbusy a kolejová technologická vozidla. Probíhaly zde také doprovodné akce. Dne se účastnily také složky Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a také Městské policie. Premiéru zde měl také autobus Solaris Urbino 8,9 LE Koordinátora ODIS s.r.o., který se pod názvem ODISbus bude prezentovat školní mládeži s cílem podpořit využívání veřejné dopravy.

Havarijní vůz DPO v areálu vozovny Poruba. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Citelis ev. č. 7017 projíždí mycím strojem v areálu porubských garáží. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Škoda Fabia autoškoly v areálu porubských garáží. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Solaris Urbino 18 ev. č. 7804 v areálu porubských garáží. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Vývoj výrobní produkce vysokomýtského producenta autobusů pěkně vedle sebe. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Hala vozovny Poruba. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Hala tramvajové vozovny v Porubě. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1501 před halou porubské tramvajové vozovny. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński

V porubském areálu mohli návštěvníci shlédnout zázemí tramvajové a autobusové dopravy, přičemž měli možnost se svézt také přes myčku, což bývá v posledních letech vítaným zpestřením podobných ostravských akcí.

Ikarus 280.10 přijíždí do garáží Poruba. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Vůz T1 ev. č. 528 projíždí areálem porubské tramvajové vozovny. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Barborka ev. č. 21 s vlečným vozem Brňák ev. č. 219 v areálu martinovských dílen. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Souprava Brňáků ev. č. 50 + 218 projíždí zastávkovým úsekem Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Autobusová souprava ev. č. 247 + 1227 odjíždí ze zastávky Bedřicha Nikodéma. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Souprava Komárka ev. č. 94 + 269 projíždí areálem porubské tramvajové vozovny. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński Dodoš, tedy Karosa B731 ev. č. 6160 odjíždí z areálu martinovských dílen směrem na okruh po Porubě. | 13. září 2014 | Leszek Peczyński

Mezi jednotlivými areály byla provozována historická vozidla po předem stanovených linkách. Tramvaje jezdily po trase Dílny DP Ostrava - Čistírny - Telekom. škola - Poruba vozovna, přičemž zastávky měly také přímo v areálech, kde se akce konala. Cestující se mohli setkat se soupravami 21 + 219 (Barborka + Brňák), 528 (T1 - Žehlička), 94 + 269 (Komárek) a 681 (Tédvojka). Poslední jmenovaný vůz však během oslav utrpěl. Během jeho průjezdu areálem martinovských dílen došlo ke stržení sběrače proudu. Vůz pak byl nahrazen soupravou Brňáka ev. č. 50 + 218.

Autobusy byly vedeny po trase Dílny DP Ostrava - Nám. Družby - Garáže Poruba - Alšovo náměstí - Poruba vozovna - Náměstí Družby - Dílny DP Ostrava. Stejně jako tramvaje i autobusy obsluhovaly zastávky v jednotlivých areálech. Autobusových jízd se účastily vozy 247 + 1227 (Erťk + Jelčák), 5842 (Ešemka), 4070 (Ikarus) a 6160 (Dodoš).


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

22. září 2014

Toplist