Úpravy tarifu 2017

Dne 2. 7. 2017, tedy k termínu zahájení platnosti letních jízdních řádů, vstoupí v platnost také změny tarifní. Bude se jednat o dokončení již započatého procesu změn, které začaly platit první lednový den roku 2017.

Co se změní?

Změn bude několik. Tak jak bylo již dáno tarifem platným od 1. 1. 2017, dojde k:

  • ukončení možnosti prodeje dlouhodobých časových jízdenek pro 1 původní ostravskou tarifní zónu (1, 2, 3 nebo 4)
  • v kombinaci s jinou než ostravskou zónou,
  • zavedení nové tarifní zóny 78 zahrnující celou tarifní oblast Ostrava XXL, tedy samotnou Ostravu a její nejbližší okolí.

To prakticky znamená, že se značně zjednoduší cestování cestujícím dojíždějícím do Ostravy, případně cestujícím, kteří z ní vyjíždějí. Všichni tito cestující si budou moci zakoupit pouze tarifní zónu 78, případně další tarifní zóny mimo tarifní oblast Ostrava XXL. Pro velkou část cestujících dojde také ke značnému zlevnění jejich cestování.

Více informací včetně ceníku dlouhodobých jízdenek naleznete na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o..


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. června 2017

Toplist