Změny tarifní politiky pro rok 2014

Cestující se během prázdninových měsíců roku 2013 měli možnost setkat se dvěma dotazníky, které měly za cíl zjistit optimální požadavky cestujících na tarifní strukturu. Dotazníky byly zaměřeny jak na dlouhodobé, tak na krátkodobé časové jízdenky, a bylo je možno vyplnit nejen elektronicky, ale v případě prvního z nich také v papírové podobě.

Výsledky byly následně zpracovány a prezentovány představitelům statutárního města Ostravy, kteří na zasedání rady města v úterý 29. 10. 2013 nakonec schválili variantu, která zásadním způsobem mění strukturu zejména krátkodobého časového jízdného, kdy bude od 1. 1. 2014 zrušena 15minutová jízdenka a nově nahrazena jízdenkami 10minutovými, resp. 30minutovými včetně odpovídajících cen.

Krátkodobé časové jízdné

Jak již je výše uvedeno, dochází ke změně nabízené struktury jízdenek. Novinkou je prodloužení platnosti vybraných druhů jízdenek v soboty, neděle a státem uznané svátky. 30minutová jízdenka bude platit v tyto dny 45 minut. 60minutová pak minut 90. Současně se zvýšením ceny 24hodinových jízdenek dochází také k rozšíření jejich platnosti na celou tarifní oblast Ostrava XXL. Jejich územní platnost tak bude shodná s jízdenkami 10, 30 a 60minutovými.

10 min. 30 min. 60 min. 24 hod.
obyčejná 14,- 20,- 26,- 80,-
zlevněná 7,- 10,- 13,- 40,-
Dlouhodobé časové jízdné

V oblasti dlouhodobých časových jízdenek v rámci města Ostravy dochází pouze k zavedení levnější alternativy několika druhů těchto jízdenek při jejich nákupu na bezkontaktní čipovou kartu ODISku.

Novinkou bude také možnost přepravy psa v rámci platné obyčejné dlouhodobé časové jízdenky.


Nově také dochází k zavedení bezplatné přepravy psa pro všechny držitele dlouhodobých časových jízdenek v jimi zakoupených tarifních zónách a také pro držitele 24hodinových jízdenek. U těch také dochází k rozšíření jejich platnosti v podobě možnosti přepravy jednoho zavazadla zdarma.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. prosince 2013

Toplist