Novinky v systému od 9. 12. 2012

Od 9. 12. 2012 dochází k několika změnám v provozu železničních linek S. Dochází ke změně vedení několika linek systému. Vlaky linky R1 nově zastavují ve stanici Štítina. Linka R10 je prodloužena do Moravského Berouna, tedy na území Olomouckého kraje, čímž je dosaženo jednotnosti v integraci v příslušném území, kdy přeshraniční autobusové linky byly již do IDS Moravskoslezského kraje ODIS integrovány dříve. V nasazení vozidel na linku se nic nemění. Na podstatnější změny na lince si bude cestující veřejnost počkat až do zahájení provozu podle jízdního řádu pro rok 2015 dne 14. 12. 2014, od kdy by měl tuto linku provozovat jiný dopravce, přičemž se v současnosti rozhoduje mezi dopravci RegioJet a ARRIVA vlaky.

Linka S2 je nově vedena v trase Studénka – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. – Bohumín – Karviná hl.n. – Český Těšín – Třinec – Mosty u Jablunkova, přičemž jsou do ní zahrnuty všechny vlaky jedoucí v této trase a vlaky v trase kratší. Vlakové spoje, které byly do 9. 12. 2012 zahrnuty do této linky a pokračovaly v jízdě dál ve směru do Přerova jsou z linky vyřazeny a zařazeny do prodloužené linky V3 (mimo systém S), která nově končí až v Bohumíně. Linka S2 by měla být nově z většiny obsazena novými jednotkami CityElefant řady 471. Od data vyhlášení budou vlaky zastavovat také na nové zastávce Třinec-Lyžbice (Trzyniec-Lyżbice).

Novinkou je také zkrácení linky S2 pouze po Mosty u Jablunkova, dále bude doprava s výjimkou dvou osobních vlaků zabezpečena novou linkou V2 (mimo systém S), která zahrnuje přípojné vlaky zabezpečené slovenskou stranou již z Mostů.

Od 9. 12. 2012 dochází také ke změně z levostranného na pravostranný provoz trati z Bohumína do Břeclavi a dále do Rakouska. S tím souvisí změna v zastavování vlaků ve stanicích a zastávkách. Na rozdíl od železničních stanic, ve kterých jsou cestující informování informačními tabulemi a hlášeními, nic podobného v některých zastávkách nenaleznete. V prvních dnech pravostranného provozu je tedy nutno na změnu pamatovat.

Od 1. 1. 2013 dochází k jedné poměrně podstatné změně v tarifní oblasti. Ve všech vlacích zařazených do IDS Moravskoslezského kraje ODIS nově platí v tarifní oblasti Ostrava XXL také 60minutové jízdenky s předem vyznačenou dobou platnosti. To znamená, že cestující, který nastoupí do vlaku ČD zařazeného do IDS ODIS ve výše popsané oblasti musí mít již opatřenou a znehodnocenou jízdenku s vyznačeným časem platnosti. Cestující tak může učinit buď tak, že přestoupí z jiného vozidla zařazeného do IDS ODIS, kde si již jízdenku v tarifu OSTRAVA XXL opatřil nebo znehodnotil, nebo tak, že si jízdenku zakoupí přímo na pokladní přepážce v jakékoliv železniční stanici v tarifní oblasti OSTRAVA XXL, přičemž počátek platnosti si může zvolit. Dochází tak tedy k dalšímu sjednocení tarifních podmínek pro cestující. Nově se tedy může na 60minutové jízdenky cestovat v oblasti ohraničené železničními stanicemi a zastávkami Děhylov, Dolní Lutyně, Šenov, Paskov a Jistebník.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. prosince 2012

Toplist