Změny v dopravě od 31. srpna 2014

Se začátkem školního roku 2014/2015 dojde k několika změnám znamenajícím povětšinou rozšíření dopravy v určité oblasti. V některých případech je toto doprovázeno také změnou tras linek. Změny se týkají několika samostatných oblastí, kterými jsou: Spuštění tramvajového provozu přes nově vybudované kolejové propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy, zkvalitnění dopravního spojení centra městského obvodu Polanka nad Odrou s oblastí Janové patřící pod tento obvod, doprava do průmyslové zóny Hrabová a další úpravy reagující na aktuální stav staveb ve městě a připomínky cestujících.

4 - do trasy linky vložena nová občasná zastávka U Hradu mezi stávající zastávky Výstaviště a Důl Zárubek platná od vyhlášení.

15 - nová linka v trase: Dubina Interspar - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - Výškovice;
              provoz v intervalech 20 min v pracovní dny cca 5 - 22 h, o víkendech cca 7 - 22 h.

27 - omezení počtu spojů v úseku Poliklinika - Kláštěrského (zrušené spoje budou nahrazeny spoji l. 41, s níž bude l. 27 v prokladu).

37 - na lince bude ve večerních hodinách obnoven provoz v úseku Svinov mosty h. z. - ÚAN.

41 - Klášterského - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Poliklinika - Hrabová Tesco - Šídlovec - Vratimov náměstí - (Kartonážka);
              zrušení spojů, které dnes jedou pouze v trase Výškovice - Hrabová Tesco; linka bude v prokladu s linkou 27.

48 - beze změny trasy; prodloužení všech spojů ze zastávky Poliklinika až na zastávku Hrabová Tesco (náhrada omezené linky 41).

73 - nová linka v trase: ÚAN - Žižkovská - Hrabová, zóna sever - Hrabová, zóna střed - Hrabová, zóna jih;
              linka bude obsahovat dva ranní spoje na směnu a dva odpolední spoje ze směny dle požadavků průmyslové zóny Hrabová.

76 - nová trasa: Svinov mosty d. z. - Svinov nádraží - Jelínkova - Janová - Horní Polanka - Hraničky
              - Horní Polanka - Polanka střed - Janová - Jelínkova - Svinov nádraží - Svinov mosty d. z.;
              linka bude v provozu v pracovní dny cca od 6:30 do 19:30 v intervalech cca 60 min.

77 - nová noční linka v trase: Výškovice - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Poliklinika - Žižkovská - Šídlovec - Hrabová statek;
              jde o stávající noční spoje linky 41 (všechny spoje se zajížděním na zastávku Žižkovská, avšak již bez zajíždění na zastávku Hrabová Tesco).


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. srpna 2014

Toplist