Letní jízdní řády 2014

Za dva týdny, tedy 29. června 2014 vejdou v platnost letní jízdní řády na linkách Dopravního podniku Ostrava. Jízdní řády platné od tohoto data jsou již několik dní zveřejněny na portálu CIS. K tomuto termínu nedochází k žádné trvalé úpravě trasování linek DPO, pouze ke standardnímu omezení provozu v pracovní dny na většině linek.

Od 29. června do 20. července 2014 bude z důvodu opravy vozovky uzavřena Dědičná ulice v okolí zastávky Bazaly, což si vyžádá ukončení linky 101 na zastávce Náměstí Jurije Gagarina a odklon linek 22, 29 a 30 po Českobratrské ulici.


Letní jízdní řády na tramvajových a autobusových linkách se nesou v duchu léta 2013 jen s několika málo úpravami:

2 - v plné trase bude linka v provozu v době dopravní špičky v intervalech 15 min shodně s loňským rokem. Nebudou však již zavedeny pravidelné posilové spoje po zastávku Karolina, které, ač byl jejich úmysl správný, nebyly ze strany cestujících příliš dobře pochopeny a přijaty. Tentokráte bylo tedy zvoleno jiné řešení, a sice posilové spoje v úseku Výškovice - Plynárny avšak v podstatně nižším počtu - pouze v nejfrekventovanějších časech dopravní špičky (jízdní řád z Výškovic, jízdní řád do Výškovic z centra)

41 - v loňském roce na lince nebyl zaveden letní jízdní řád a linka byla tedy provozována v intervalech odlišných od ostatních. Letos budou na lince zavedeny v době dopravní špičky intervaly 15 min (ráno částečně 30 min) tak, aby byla proložená s linkou 27, a byla tak zajištěna pravidelnější vnitroobvodová doprava Jihu (jízdní řád z Výškovic).

53 - časové polohy spojů budou po celý den upraveny tak, aby byly v co nejvyšším počtu zajištěny návaznosti s linkou 46 v Polance (návaznosti Polanka > Klimkovice, návaznosti Klimkovice > Polanka).

98 - z důvodu neprůjezdnosti komunikace bude linka vedena výlukovou trasou z Petřkovic náměstí kolem zastávky Hornické muzeum na zastávku Nordpól a dále po své trase na zastávku U Garáží a zpět (výlukový jízdní řád).


Trolejbusová doprava bude letos poprvé v letním provozu po reorganizaci sítě, která proběhla 1. září 2013. Zároveň však bude celý prázninový provoz postižen výlukou Mostu Miloše Sýkory. Letní trolejbusový provoz bude organizován stejným systémem jako provoz na tramvajových linkách - všechny linky zůstávají v provozu a na všech linkách budou v době dopravní špičky zavedeny intervaly 15 min. Výjimkou z tohoto pravidla budou:

Páteřní linka 104, kterou je nutno provozovat četněji (podobně jako tramvajovou linku 2) a která bude v době dopravní špičky provozována v intervalech přibližně 7,5 min tak, aby byly zachovány přípoje s linkou 106.

Druhou výjimkou jsou linky 103 a 105, které budou v brzkých ranních hodinách (stejně jako loni) provozovány proloženě každá v intervalech 30 min.

Linka 109 bude v provozu pouze cca od 7:30 do 16:30. Posílí tedy dopravu přes sídliště Fifejdy kolem nákupního centra v době dopoledního sedla a odpolední dopravní špičky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. června 2014

Toplist