Změny v dopravě od 28. 8. 2011

Od neděle 28. 8. 2011 vstupují v platnost změny jízdních řádů. Dochází pouze k drobným změnám na několika linkách (č. 28, 36, 37, 39, 45, 49 a 73). Dále dochází k ukončení výluky autobusové a trolejbusové zastávky Konzervatoř ve směru do Husova sadu.

Podstatnější změnou je rozšířením integrovaného systému ODIS do oblasti Brušperska, Kopřivnicka a okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Rovněž dochází k integraci linek č. 383 a 491 v oblasti Lučiny a okolí.

Veškeré informace o integraci nových linek jsou k nalezení na webu Koordinátora ODIS www.kodis.cz

Již po několika dnech od rozšíření IDS Moravskoslezského kraje ODIS je zřejmé, že ne vše se povedlo tak, jak mělo. Je samozřejmě jisté, že s ohledem na tak velkou rozlohu nově zaintegrovaného území určité chyby nastat mohly.

Zásadním problémem jsou chybně nahrané pokladny dopravce Veolia transport Morava a.s., které zastávku Brušperk, střed chybně umísťují pouze do tarifní zóny č. 19, i když ta spadá mimo zónu č. 19 také do tarifní zóny č. 56. V tomto případě dochází k problémům zejména při vydávání dlouhodobých jízdenek řidiči automaticky podle zastávek, kde pokladna nabízí při koupi dlouhodobé jízdenky ve směru od jihovýchodu Brušperska jízdenku o jednu zónu dražší (nepotřebná zóna č. 19).

Dalším problémem jsou zastávky Krmelín, u lesa, Krmelín, Benátky, Krmelín, has. zbroj. a Ostrava, Nová Bělá, Plzeňská, rozc., které ač tarifně patří mimo zónu č. 19 také do tarifní zóny č. 18, tak je minimálně u linky č. 371 tato zóna opomíjena.

V kombinaci s ne vždy zcela informovaným personálem dopravců mohou tyto chyby vyvrcholit až ke zbytečnému nákupu dražších jízdenek. V současné době by však již měly být chyby nahlášeny a doufejme tedy, že budou brzy napraveny.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. srpna 2011

Toplist