Změny v městské dopravě k 20.10.2009

Změny v městské dopravě od 20.10.2009

 

Od 20.10.2009 dojde ke změnám v dopravě. Většina změn je způsobena ukončením rekonstrukce frýdlantského tramvajového mostu, dále se jedná o další drobné změny v autobusové dopravě.

 

1, 2, 4, 6, 11, 13 - trasy linek jsou navráceny do původní podoby

10 - na lince je zahájen provoz

X - na lince je provoz zastaven (již k 14.10.2009)

47 - na lince je zrušena zastávka Dvory

75 - linka je zrušena

99 - dojde ke zřízení zastávky Náměstí Republiky (ihned po odstranění provizorních tramvajových nástupišť)


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist