Změny v dopravě od 7. 1. 2023

Z důvodu růstu průmyslové zóny Hrušov je zavedena nová autobusová linka, která o víkendech v době návozů na směnu a odvozu ze směn posílí trolejbusovou dopravu ve zmíněné oblasti.

72
Nová linka v trase Křižíkova - >Muglinovská> - Sad B. Němcové - Hrušovské mosty - Žižkova.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. ledna 2023

Toplist