Změny v dopravě od 1. února 2021

Od 1. února 2021 dochází ke změnám v časových polohách jednotlivých spojů mnoha tramvajových a autobusových linek. Mimo tyto změny dochází také ke změně trasy jedné z autobusových linek.

26
linka je všemi spoji ukončena na zastávce Dubina, linka již neobsluhuje úsek Dubina - Hrabůvka, Poliklinika.
Zastávka Bělský les tak bude obsluhována pouze příměstskými autobusovými linkami.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. ledna 2021

Toplist