Změny v dopravě od 13. 12. 2020

V roce 2020 mimořádně nedošlo ke změnám v městské hromadné dopravě k termínu celostítních změn v jízdních řádech. Ke změnám došlo pouze v dopravě železniční a autobusové. V železniční dopravě došlo k prodloužení linky S2 do Studénky, reálně však došlo pouze ke změně označení již dříve jezdících vlaků. Změny v autobusové dopravě jsou následující:

351
linka nově obsluhuje také zastávku Ostrava,hlavní nádraží nočním spojem.
673
linka je všemi spoji ukončena na zastávce Ostrava,Svinov,nádraží, již neobsluhuje Vítkovice.
676
linka je zrušena, její spoje jsou převedeny do souběžně jedoucích linek.

Většina dopravních změn však nastane až na přelomu roku, a to jak u spojů DPO, tak u spojů příměstské dopravy. Významné změny nastanou zejména v oblastech Havířovska a Frýdecko-Místecka.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. prosince 2020

Toplist