Změny v dopravě od 14. června 2020

Od 14. 6. 2020 dochází ke změnám v regionální autobusové dopravě v souvislosti s počátkem provozování veřejné linkové autobusové dopravy v oblasti Hlučínska novým dopravcem. Tím se stal dopravce ČSAD Havířov a.s., který byl však společně s dalšími společnostmi skupiny 3ČSAD odkoupen velkým hráčem na poli poskytování služeb veřejné dopravy, společností Transdev. Z tohoto důvodu tak v oblasti nedochází k tak významným změnám, jako tomu bylo u oblastí jiných.

Zásadní novinkou je zavedení ceníku Ostrava XXL na autobusové lince č. 555 spadající také do oblasti Hlučínska.

75281282283284285290292293555
Linky budou nově na základě výsledků výběrového řízení zajišťovány dopravcem ČSAD Havířov a.s.

V souvislosti s výše uvedenou informací došlo k ukončení provozování linek veřejné dopravy společností TQM-holding s.r.o., ačkoliv tato provozovala od září roku 2019 vybrané linky v oblasti Hlučínska pouze jako subdodávku pro společnost Transdev Morava s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. června 2020

Toplist