Změny v dopravě od 9. června a ostravské letní jízdní řády 2019

Léto 2019 je co do standardních jízdních řádů velmi podobné létu loňskému a promítly se do něj spíše celoroční změny provedené již k některému z předchozích změnových termínů jako např. posun dopravní špičky v tramvajové a trolejbusové dopravě nebo zavedení linky 61.

V letošním roce se však doslova roztrhl pytel s rekonstrukcemi, potažmo uzavírkami, kdy nastane stav podobný stavu popsaném v roce 2010.

Větší pozornost si tentokrát zaslouží příměstská doprava, která je v oblastech Frýdecko-Místecka, Bílovecka, Opavska a Vítkovska od 9. června 2019 zajišťována novými dopravci dle nových jízdních řádů. Ze všech těchto oblastí jsou některé linky vedeny i do Ostravy, proto se zde o nich zmiňujeme. V oblastech Opavska a Vítkovska se jedná nově o dopravce ČSAD Vsetín, v oblasto Bílovecka o dopravce Transdev Morava a v oblasti Frýdecko-Místecka o dopravce ČSAD Frýdek-Místek.

314561
- zavedení linky 61 a omezení linky 31 je aplikováno na prázdninové intervaly, tzn. linky 31 a 61 tvojí v době špičky ve společném úseku intervaly 15 min;
- v době, kdy není v provozu linka 31, je linka 45 ve směru z NH navázaná na linku 61 směrem do Výškovic a totéž platí v opačném směru.
Linky
22104106108111112113
jsou i nadále ovlivněny rekonstrukcí estakády Bazaly.
Linky
265559
jsou i nadále do konce července ovlivněny uzávěrou Junácké ulice.
Linky
2871383
jsou i nadále ovlivněny uzávěrou mostu v Šenově.
Linky
3539
jsou ovlivněny uzávěrou Výstavní ulice.
Linky
3740
jsou i nadále ovlivněny uzávěrou Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků.
Linka
46
je i nadále ovlivněna rekonstrukcí Opavské ulice.
Linka
48
je i nadále ovlivněna uzávěrou Výškovické ulice.
Linky
64671672673674675676677678679
jsou i nadále ovlivněny výstavbou okružní křižovatky v Klimkovicích.
Linka
66
je ovlivněna uzávěrou Zahradní ulice v Hlučíně.
Linky
223871101102103104105106107108111112113555
jsou ovlivněny uzávěrou křižovatky ulic Českobratrské a Sokolské, a také uzávěrou pěší zóny u Mostu Miloše Sýkory.
Linky
270286287288628671672673674675676677678679
nově zajišťuje dopravce Transdev Morava.
Linky
270678
nově zajišťuje dopravce ČSAD Vsetín.
Linky
383385386387
nově zajišťuje dopravce ČSAD Frýdek-Místek.
231
- spoje jsou převedeny do linky 678 a většina z nich je vedena přes Ostravu - Porubu.
351
- linka nově obsahuje všechny zastávkové spoje Ostrava - Frýdek-Místek vyjma těch pokračujících ve směru Frenštát pod Radhoštěm;
- vyšší počet spojů je veden přes zastávku Ostrava, Hrabová, prům. zóna sever, a je tedy možné společně s linkou 354 využívat linku 351 k dopravě v trase z ÚANu do průmyslové zóny Hrabová a zpět.
353
- linka nově sdružuje všechny rychlé spoje v trase Ostrava - Frýdek-Místek.
354
- linka nově obsluhuje zastávky Ostrava, Hrabová, prům. zóna sever a Ostrava, Hrabová, Žižkovská.
361
- linka je zrušena a spoje jsou převedeny do linek 351 a 980.
380381940096940097
- linky jsou zrušeny a spoje jsou převedeny do linky 980.
383
- linka je nově vedena v trase Ostrava, Hranečník - ... - Šenov, náměstí - ... - Kaňovice, rest. U Magerů - Sedliště, kaple - Sedliště, pošta - Sedliště, škola - Sedliště, dolní konec - Sedliště, U Řepišťského lesa - Řepiště, u kříže.
386
- linka nově obsluhuje zastávky Ostrava, Zábřeh, Výškovická a Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko resp. Ostrava, Vítkovice, Bivojova.
387
- linka je nově vedena v trase Ostrava, ÚAN - Ostrava, Mor. Ostrava, Hlubinská - Ostrava, Vítkovice, Mírové nám. - Ostrava, Vítkovice, Bivojova - Ostrava, Kunčice, Frýdecká - ... - Lučina, přehrada - Žermanice, pod hrází - Žermanice, rozc..
980
- nová linka, do níž jsou sloučeny původní linky 380, 381, 940096, 940097 a částečně linka 361.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. července 2019

Toplist