Úpravy v městské dopravě od 1. května 2013

Termín 1. května 2013 je v prvé řadě termínem začátku výluky trolejbusové dopravy na Nádražní ulici z důvodu Rekonstrukce přednádražního prostoru žel. st. Ostrava hl.n. 2013. Zároveň bylo tohoto termínu využito také kdodatečným úpravám některých linek dotčených rekonstrukcí sítě MHD 3. března 2013.

Dodatečné úpravy v tramvajové a autobusové dopravě

Většina změn v tramvajové i autobusové dopravě byla cestujícími více či méně pozitivně přijata. Několik málo změn však vyvolalo takovou vlnu nevole cestujících, že bylo přikročeno k jejich další úpravě vedoucí ke kompromisu mezi stavy před a po 3. březnu 2013.

Jednoznačně nejsilnější negativní reakce vyvolalo ke 3. březnu 2013 zkrácení linky 22 většinou spojů na konečnou zastávku Důl Heřmanice, kde byli cestující nuceni přestupovat v naprosto nevyhovujícím prostředí před zchátralou vstupní budovou bývalé šachty. Z důvodu opadávající fasády z budovy byla dokonce nástupní zastávka Důl Heřmanice pro všechny spoje přesunuta až do výjezdového oblouku smyčky a výstupní zastávka linky 22 na středový ostrůvek smyčky. Negativně byly postiženy také spoje pokračující do centra města. Těmto byla totiž prodloužena jízdní doba opět závlekem přes smyčku Důl Heřmanice, během kterého téměř nikdo z cestujících nevystupoval ani nenastupoval a byl do trasy vložen pouze pro jednotnost trasy s krátkými spoji. Po těchto úpravách linka velice rychle ztratila odhadem 50 % cestujících v době dopravní špičky a dokonce cca 60 až 90 % cestujících mimo dobu dopravní špičky a o víkendech!
Od 1. května 2013 bude trasa linky 22 vrácena alespoň v pracovní dny téměř do původní podoby. O víkendech a večer bude zachována trasa na Důl Heřmanice (už ne přes zastávku U Dvora jako dosud, ale přes zastávku Dolina, kde bude možný dřívější přestup na linku 106). Po zbytek pracovního dne však bude závlek na Důl Heřmanice vypuštěn a linka pojede všemi spoji v původní trase až na zastávku Revírní br. pokladna. V době dopravní špičky pak budou spoje pokračovat dále okruhem přes Most Miloše Sýkory a Most Pionýrů (větším počtem spojů než dnes) a zbytek spojů bude končit / začínat na nové zastávce Hladnov (přejmenovaná stávající výstupní zastávka Revírní br. pokladna linky 92). Paradoxem je, že toto z pohledu cestujícího poměrně výrazné opětné rozšíření provozu bude znamenat pouze minimální nárůst dopravních výkonů, a to právě z důvodu vypuštění závleku spojů přes zastávky U Dvora a Důl Heřmanice.

Návazně na zřízení zastávky Hladnov pro linku 22 bude na této začínat a končit také linka 92.

Mírné dodatečné úpravy jízdních řádů budou provedeny na autobusových linkách 34 (zkrácení intervalů mezi 17. a 18. h v pracovní dny z 25 na 20 min) a 56 (posuny spojů v podvečeních a pozdně večerních hodinách), příp. na dalších linkách v souvislosti s návaznostmi na tramvajovou dopravu.

Dále budou dle poznatku z provozu provedeny úpravy ve vypravenosti na linky 3, 7, 12, 31, 48, 62.
Linka 3 již bude obsazována téměř výhradně sólo vozy (T3, T6 a VarioLF), pouze na kurz 3/2 by měl být vypravován vůz K2.
Na linku 7, která již delší dobu vykazuje nižší průměrné využití než ostatní „soupravové“ linky, bude celotýdenně na jeden z kurzů (7/5) vypravována souprava VarioLF+VV60LF, jejíž kapacita se pohybuje mezi kapacitou klasické soupravy T+T a kapacitou vozů K2, TRIO, Astra.
Linka 12 již bude rovněž obsazována téměř výhradně sólo vozy (T3 a VarioLF), jak bylo na rozdíl od linky 3 plánováno již od 3. března 2013. Vozy Astra budou vypravovány pouze na kurzy, které zajišťují také spoje linky 10 (kurzy 12/202 a 12/410).
Pozitivní změnou je rozšíření provozu článkových vozů Solaris Urbino 18 (SU18) na lince 48 - jeden z kurzů v pracovní dny s vozem SU18, který v současné době končí svou směnu v podvečer na konečné zastávce Opavská bude nově jezdit až do pozdního večera. Dále budou vozy SU18 obsazovány 3 z 6 víkendových kurzů (2 vypravované z garáží Poruba, 1 z garáží Hranečník), při čemž vůz SU18 vypravovaný z garáží Hranečník bude na úkor linky 41, kam by měla být vypravována pravidelně článková Karosa.

Změny v zastávkách:

Hladnov (celým názvem Ostrava, Slezská Ostrava, Hladnov) - nová zastávka zřízená pro linky 22 a 92 místo stávající výstupní zastávky Revírní br. pokladna pro linku 92 na ulici Magdalény Dobromily Rettigové.

Změny tras autobusových linek:

22 - Hranečník - ...beze změny... - Pošta ( - Dolina - Důl Heřmanice) - Chrustova - Revírní br. pokladna ( - Hladnov) - Všehrdův sad - Kamenec > Most M. Sýkory > a přes Most Pionýrů zpět.

92 - Hladnov - >Revírní br. pokladna> - Všehrdův sad - ... beze změny ... - Nádraží Kunčice.

Trolejbusová doprava

  • Rekonstrukce přednádražního prostoru žel. st. Ostrava hl.n. 2013

  • Dále bude zřízeno nové - noční - stanoviště zastávky Most Miloše Sýkory na Sokolské třídě ve směru k Nové radnici pro usnadnění nočních protisměrných přípojů jak pro cestující (kratší docházková vzdálenost), tak pro řidiče (je vidět protisměrné vozidlo).

Po ukončení výluky na Hlavní nádraží bude k 1. září 2013 provedena finální rekonstrukce trolejbusové sítě, která byla slibovaná již ke 3. březnu 2013 a posléze ke 30. 6. 2013. Po započetí výlukového provozu již tedy pravděpodobně definitivně nebude možné spatřit plný trolejbusový provoz dle stávajícího linkového vedení.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. dubna 2013

Toplist