Změny v dopravě k 15. prosinci 2013

15. prosince 2013 vstupují v platnost nové jízdní řády nejen na linkách Dopravního podniku Ostrava. Tentokrát nás již nečekají žádné zásadní úpravy sítě, k méně výrazným změnám v provozních obdobích, intervalech a trasách však dojde. Vybrané změny jsou sepsány dále po jednotlivých linkách:

5 - zrušení garance nízkopodlažního vozidla.

20 - dojde ke zrušení vybraných spojů vždy nevytiženém směru; linka bude navíc opět v provozu pouze v období výuky na VŠB.

45 - ve směru do Poruby pojedou všechny spoje s cestujícími až na zastávku Garáže Poruba.

46 - Polanka - ... - Svinov mosty d. z. - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Francouzská - Nezvalovo náměstí - >Věžičky> - Poruba vozovna - Družební a zpět.

50 - ve směru do centra města bude přidána zastávka Českobratrská shodná s trolejbusovými linkami směr Konzervatoř; ve směru do Hrabůvky bude nástupní zastávka přesunuta na zastávku Českobratrská shodnou s trolejbusovými linkami pro směr Náměstí Republiky; pro otáčení a odtavování autobusů bude využito stání a sociální zařízení vybudované na nové Porážkové ulici.

54 - zrušení zastavování na zastávce Nová Ves.

58 - v pracovní dny v době cca od 16:30 do 18:30 bude posílena do intervalů 10 min.

65 - k 1. lednu 2014 bude linka zrušena na žádost objednatele (Inter IKEA Centre Česká republika s.r.o.).

75 - linka bude posílena o 2 nové páry spojů (vždy 15 min před stávajícím přetíženým spojem dopravce TQM), které zajistí dopravce ARRIVA MORAVA.

103 - provoz linky bude prodloužen cca do 19 h.

Sl. Ostrava radnice - nová obousměrná zastávka pro linky 29, 30, 38, 71 a 78 situovaná na Těšínské ulici v blízkosti nově vybudované okružní křižovatky.

Hotel Atom - zastávka je přejmenována na Městský stadion.

Radnice Poruba - zastávka je přejmenována na Poruba radnice

Pohraniční, Železárenská - zastávky již nebudou mít status „občasná“.

Na území Ostravy dojde k tomuto datu také k jedné významnější změně v trasování příměstských linek, a sice linek 591 a 592 - linka 591 bude ukončena vybranými spoji v nově zrekonstruovaném dopravním uzlu Hlavní nádraží, linka 592 pak všemi spoji.

Změna trasy linky 46

Změna trasy linky 46 je nejvýznamnější změnou v ostravské MHD k výše zmíněnému datu. Mezi stávajícími zastávkami Svinov mosty a Poruba vozovna pojede nově linka 46 v trase shodné s linkou 44 a obslouží tak další zastávky ve významných částech MO Poruba.
Jednoznačně pozitivním efektem zavedení tohoto závleku bude znovuzajištění přímého spojení významné části Poruby s železniční stanicí Ostrava - Svinov od doby, kdy byla zrušena dočasná linka 42 provozovaná po dobu rekonstrukce svinovských mostů, která se svého času těšila velké oblibě. Původním podnětem k úvahám nad takovýmto trasování linky 46 bylo zavedení přímého spojení dvou vzdálených pracovišť ZŠ Svinov, mezi nimiž se žáci musí v průběhu dne přesouvat.
Již méně atraktivní bude závlek pro cestující z Krásného Pole, kteří v současné době cestují linkou 46 až do Svinova. Tito cestující budou nuceni buď absolvovat cestu se závlekem nebo na zastávce Poruba vozovna přestoupit na tramvajovou dopravu. Je však také možné využít přestupu z linky 46 na zastávce Pustkovecká nebo Poruba vozovna na některou z příměstských autobusových linek (286, 287, 288, 630, 673, 674, 677, 678, 679) jedoucích do Svinova v trase shodné s původní trasou linky 46.

Pro snadnější orientaci v možnostech přestupů z nově trasované linky 46 na další linky jsme pro cestující z Krásného Pole zhotovili jízdní řád spojů linky 46 jedoucích přes Krásné Pole s vyznačením těchto návazností.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist