Rekonstrukce ul. Ruské 2012

Po rekonstrukci úseku ulice Ruské od křižovatky s ulicí Jeremenkovou po bývalý železniční přejezd v roce 2008, úseku mezi ulicemi Jeremenkova a Výstavní v roce 2009 a úseku mezi železničním přejezdem a zastávkou Ředitelství Vítkovic přichází v létě roku 2012 na řadu poslední úsek ulice od tramvajové zastávky Ředitelství Vítkovic po křižovatku s ulicí Závodní. Tramvajová výluka bude v inkriminovaném úseku probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2012.

Oproti minulému roku dojde k určitému zjednodušení tras NAD, kdy budou autobusy vedeny mezi zastávkami Ředitelství Vítkovic a Mírové náměstí celou trasou po ulici Ruské.

V denním provozu budou sloužit pro přestup cestujících zastávky SPORT ARÉNA, ÚAN/Náměstí Republiky a Daliborova/Mariánské náměstí. V nočním provozu se místo zastávky SPORT ARÉNA bude využívat zastávka Palkovského a místo zastávky ÚAN/Náměstí Republiky zastávka Krajský úřad.

Linkové vedení bude po dobu výluky následující:

2

Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA (přestup NAD DEN) - Palkovského (přestup NAD NOC) - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad (přestup NAD NOC) - Náměstí Republiky (přestup NAD)  Přestup na Esko - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí Svatopluka Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

4
Hlučínská - Důl Odra - Sad Boženy Němcové - Křižíkova - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

3 12

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA (přestup NAD) - Palkovského - Dolní - Tylova - Most Mládeže - ÚMOb Jih - Hotelový dům Hlubina - Josefa Kotase - Antonína Poledníka - Dubina - Dubina Interspar

19A
Linka je v provozu pouze v nočním období.

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského (přestup NAD)

19B
Linka je v provozu pouze v nočním období.

Mariánské náměstí (přestup NAD) - <Daliborova< (přestup NAD) - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z.  Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

NAD za linku 2

SPORT ARÁNA (přestup TRAM DEN) / Palkovského (přestup TRAM NOC) - Ředitelství Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece - Důl Hlubina - Dr. Malého - ÚAN/Náměstí Republiky (přestup TRAM DEN)  Přestup na Esko / Krajský úřad (přestup TRAM NOC)

NAD za linky 3 12 19

SPORT ARÁNA (přestup TRAM DEN) / Palkovského (přestup TRAM NOC) - Ředitelství Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí (přestup TRAM) - <Daliborova< (přestup TRAM)


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. června 2012

Toplist