Rekonstrukce ul. Ruské 2011

Po rekonstrukci úseku ulice Ruské od křižovatky s ulicí Jeremenkovou po bývalý železniční přejezd v roce 2008 a úseku mezi ulicemi Jeremenkova a Výstavní v roce 2009 prošel jeden z podstatných zbývajících úseků mezi železničním přejezdem a zastávkou Ředitelství Vítkovic ulice Ruské rekonstrukcí od 22. 7. 2011 cca po dobu 2 měsíců pro IAD a autobusy a od 27. 7. 2011 do 4. 8. 2011 pro tramvaje.

Tramvajová výluka byla navíc komplikována problematickým vedením NAD za tramvaje v úseku od zastávky Ředitelství Vítkovic po křižovatku s ulicí Štramberská, kde byl provoz IAD vyloučen.

V denním provozu sloužily pro přestup cestujících zastávky SPORT ARÉNA, ÚAN/Náměstí Republiky a Daliborova/Mariánské náměstí. V nočním provozu se místo zastávky SPORT ARÉNA využívala zastávka Palkovského a místo zastávky ÚAN/Náměstí Republiky zastávka Krajský úřad.

Linkové vedení bylo následující:

2

Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Obchodní centrum - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA (přestup NAD DEN) - Palkovského (přestup NAD NOC) - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad (přestup NAD NOC) - Náměstí Republiky (přestup NAD) Přestup na Esko - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí Svatopluka Čecha - Hlavní nádraží Přestup na Esko

3A 12A

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA (přestup NAD) - Palkovského - Dolní - Tylova - Most Mládeže - ÚMOb Jih - Hotelový dům Hlubina - Josefa Kotase - Antonína Poledníka - Dubina - Dubina Interspar

3B 12B

Poruba vozovna - Telekomunikační škola - Třebovická - Zahrádky - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> (přestup NAD) - Mariánské náměstí (přestup NAD) - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky Přestup na Esko - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Sad Boženy Němcové - Důl Odra - Hlučínská

13

Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcemova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice Přestup na Esko - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Vítkovice vysoké pece - Důl Hlubina - Dr. Malého - Náměstí Republiky (přestup NAD) Přestup na Esko - Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník

19A
Linka je v provozu pouze v nočním období.

Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského (přestup NAD)

19B
Linka je v provozu pouze v nočním období.

Mariánské náměstí (přestup NAD) - <Daliborova< (přestup NAD) - Prostorná - Hulváky - Nová Ves vodárna - Svinov mosty h. z. Přestup na Esko - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

NAD za linky 2 13

SPORT ARÁNA (přestup TRAM DEN) / Palkovského (přestup TRAM NOC) - Ředitelství Vítkovic - >Štramberská> - <Stará ocelárna< - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece - Důl Hlubina - Dr. Malého - ÚAN (přestup TRAM DEN) Přestup na Esko / Krajský úřad (přestup TRAM NOC)

NAD za linky 3 12 19

SPORT ARÁNA (přestup TRAM DEN) / Palkovského (přestup TRAM NOC) - Ředitelství Vítkovic - >Štramberská> - <Stará ocelárna< - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí (přestup TRAM) - <Daliborova< (přestup TRAM)

Shrnutí

Výluka probíhala vcelku bez problémů. Docházelo pouze ke zpožděním souvisejícím s omezením provozu světelnou signalizací pro autobusy NAD v ulici Ruské a dále také s čilým vlečkovým provozem na přejezdech v okolí Nové ocelárny. Autobusy NAD místo dříve uváděného zastavování na autobusové zastávce Průmyslová obsluhovaly standardní tramvajovou zastávku Pohraniční. Ve středu navíc některé tramvajové vozy dotčené výlukou informovaly cestující na informačních panelech zcela nesmyslně. Při příjezdech linek 3, resp. 12 do zastávky SPORT ARÉNA byla vyhlašována tato zastávka jako konečná, ačkoliv vozidlo pokračovalo v trase linky č. 3, resp. 12.

V následujících dnech došlo k eliminaci největších nesmyslů na informačních panelech. Stále však docházelo k nesmyslnostem při přejezdech vozů z linky č. 12 na linku č. 3 na zastávce SPORT Aréna, kdy při odjezdu ze zastávky Palkovského sice došlo k přepsání konečné zastávky "Hlučínská" na "Dubina Interspar", ale číslo linky zůstalo nelogicky nezměněno. Zastávka SPORT Aréna byla navíc nahrána dvakrát.

Sporným zůtává také povinné čekání tramvají v zastávce SPORT Aréna na vozy NAD. Autobusy nabíraly i několikaminutová zpoždění, což vytvořilo z jízdního řádu tramvajových linek č. 3 a 12 prakticky jen cár papíru. Pokud se zamyslíme nad tím, že cestující čekající na NAD nastoupili do jakéhokoliv autobusu a neřešili, zda se jedná o spoj za linku č. 3, resp. 12, tak bylo čekání tramvají minimálně v čase přepravní špičky zcela zbytečné.

 | | Marek Beneš | | Marek Beneš | | Marek Beneš | | Marek Beneš | | Marek Beneš | | Marek Beneš


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. srpna 2011

Toplist