Rekonstrukce ul. Krásnopolské

Většinou se s rekonstrukcemi otálí až do doby, kdy havarijní stav věci někoho přinutí ve věci činit. S opačným stavem se setkávámé málokdy, ale když už tomu tak je, tak to stojí za to.

Ve čtvrtek 21. 6. 2012 byly započaty práce na rekonstrukci ulice Krásnopolské v Krásném Poli. Tyto práce však měly být společností Ostravské komunikace, a.s. započaty až 1. 7. 2012, tedy k termínu změn jízdních řádů a ke dni původně plánovaném pro začátek výluky linky č. 46. Ve čtvrtek 21. 6. nejdříve bez varování došlo ke svozu potřebného materiálu na rekonstrukci a následně již začaly probíhat samotné rekonstrukční práce.

V kombinaci s ne zcela dobře nastavenou dobou volného vjezdu vozidel do rekonstruovaného úseku na světelné signalizaci a s velkým počtem stavebních strojů, mechanismů a vozidel ve zmiňovaném úseku, docházelo již od čtvrtku 21. 6. ke komplikacím v pohybu jak vozidel individuální automobilové dopravy, tak autobusů MHD linky č. 46.

Pravidelně docházelo k potkávání protisměrných proudů vozidel na zúžené a za standardního stavu úzké komunikaci pokud možno ještě v místě, kde při kraji vozovky byly prováděny různé stavební práce.

A tak se nadávalo, domlouvalo, couvalo... Vozidla využívala pro vyhýbání jakýchkoliv možných míst a ploch. I tak však bylo někdy nemožné se vyhnout na úzké silnici s pracovními mechanismy a zároveň objet autobus MHD. V tu chvíli se však již do problematických míst hrnula další vozidla z obou směrů. Není se však čemu divit. Pokud si jakýkoliv z řidičů nechal „utéct“ signál volno, aby pustil ze zmiňovaného úseku jedoucí vozidla, která nestihla projet daným úsekem za jim přidělený čas, postál si na stejném místě ještě hodně dlouho. Jakmile mu totiž padla opět „zelená“, ve zmiňovaném úseku se proti němu opět objevila pomalejší vozidla, s řidiči, kteří opravdu netoužili zanechat na rekonstruovaném úseku nějakou část svého vozidla a tak jeli raději pomalu, opatrně, tedy chovali se přesně tak, jak jim ukládá zákon a přizpůsobili svou jízdu stavu pozemní komunikace.

Světelná signalizace nefugovala tak, jak měla. | 22. června 2012 | Martin Večeřa Karosa B932E ev. č. 6508 projíždí rekonstruovanou ulicí Krásnopolská již v odpoledních hodinách bez pracovních strojů. | 22. června 2012 | Martin Večeřa

Autobusy si tak postály jak ve směru do Krásného Pole, tak ve směru z něj a když si k tomu dodáme informaci, že je Krásné Pole obsluhováno polookružně bez pauzy, tak je zřemé, že se zpoždění přenášelo hodně daleko. Zpoždění dosahovala i 30 minut a jelikož jsou na lince č. 46 provozovány i spoje ve zkrácené trase ze Svinova do Polanky, je jasné, že se jezdilo spíše podle not na buben než podle jízdního řádu, což však řidičům vyčítat nemůžeme.

Dopravní podnik Ostrava a.s. byl tedy nucen přesunout počátek výluky již na pondělí 25. 6. 2012 na čtvrtou hodinu ranní. Musel tak být urychleně vypracován výlukový jízdní řád pro týden předcházející již týdnu, kdy budou v platnosti letní jízdní řády a s výlukou bylo počítáno.

Opatření v dopravě

Linka č. 46 bude vedena ze zastávky Pustkovecká odklonem dále po ulici Opavské až po křižovatku s ulicí Družební, po této ulici po zastávku Družební, dále obslouží přemístěnou zastávku Krásné Pole střed, zastávky Hájkovická, Záuliční a Družební, a dále bude vedena opět odklonem po ulicích Družební a Opavská na zastávku Pustkovecká a dále po své trase. Předpokládaný konec výluky je stanoven na 21. 7. 2012.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7508 přijíždí po výlukové trase ul. Družební do Krásného Pole. | 25. června 2012 | Martin Večeřa Citelis ev. č. 7017 odbočuje z ul. Opavské na ul. Družební a směřuje do Krásného Pole při výluce na ul. Krásnopolské. | 25. června 2012 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6470 projíždí po ul. Družební v Krásném Poli. | 25. června 2012 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. června 2012

Toplist