Vůz MV VHHT ev. č. 93
Evidenční číslo: Od zařazení 11-VZD,
od 1957 93.
Typ: MV VHHT
Majitel vozu: Od zařazení Vítkovické železárny Klementa Gottwalda,
od 1953 Dopravní podnik města Ostravy.
Provozovna: Tramvaje Moravská Ostrava
Vyroben:1949.
Zařazen:Od 1951 do 1976.

Motorový vůz Komárek ev. č. 93 čeká ve smyčce Hrabová Ščučí na odjezd jako linka č. 7 na Hranečník | 0. 0000 | archív František Zahnáš

© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist