Veselé názvy se šíří Ostravou

Jedu si takhle Ostravou na začátku letních prázdnin roku 2011 ve voze linky č. 1 a sleduji okolní krajinu. Standardně již vnitřní panely nepozoruji a hlášení zastávek neposlouchám, avšak koutkem oka jsem zpozoroval zajímavý úkaz. Při odjezdu ze zastávky Český dům je název následující zastávky posunut nějak více napravo. Zpozorním. Jaké je však mé překvapení po dojezdu do následující zastávky! Z panelu na mě kouká nápis „Vítkovice vysoké pec“. Říkám si asi nějaký neduh, který bude brzy odstraněn. A opravdu.

Na konci prázdnin tato verze nápisu mizí, ale objevují se místo něj další dva. Rázem máme „Sad Boženy Němc“ a „Náměstí Repub“. Ještě v říjnu tyto nápisy straší v některých vozech, načež jsou opět vystřídány již jednou zasaženou zastávkou Vítkovice vysoké pece, tentokrát v podobě „Vítkovice Vysoké |“ s nelogicky velkým písmenem V ve slově „Vysoké“. No a aby toho nebylo málo, tak se na přelomu roku objevuje také „Hotelový dům Hlu“.

Zastávka Jubilejní kolonie byla současně se zastávkou Hotelový dům Hlubina „přemenována“ na „Jubilejní kolo“. Pravděpodobně podle blíže stářím nespecifikovaného kola dřevěného.

Jubilejní kolo
jubilejní kolo |  | http://fotky.semik.com/ostatni
Zdroj: http://fotky.semik.com/ostatni/kolo-od-vozu/

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. února 2012

Toplist