T3R.EV

T3R.EV ev. č. 1301 ve výstupní zastávce Nová hut jižní brána. | 1. srpna 2009 | Martin Večeřa

V roce 2004 se vozový park ostravských tramvají rozšířil o další typ vozu modernizovaného za pomoci výzbroje TV Europulse. Pro rekonstrukci byl zvolen původní vůz T3 ev. č. 729, ze kterého ve voze modernizovaném zůstalo pramálo původních dílů a součástí.

Při této modernizaci byla použita, poprvé v Ostravě, skříň typu VarCB3, která je novostavbou firmy Pragoimex jako svařovaná, lehké ocelové konstrukce s antikorozní úpravou. Původní Kardausův design čel tramvají T3 byl změněn na design čel architekta Pelikána. Tato čela, se skly finské firmy Finn Lamex, byla ke skříni přilepena. Vzhledem k celkové úpravě vizuálu čel bylo přistoupeno k dosazení hliníkových, vně výklopných dveří od fy Pars Komponenty s IGE pohony.

K pohonu tramvaje, jak bylo předesíláno výše, slouží výzbroj TV Europulse, jež doplňují trakční motory TAM 1004 C/R o celkovém výkonu 360 kW. Napájení obvodů a palubní sítě obstarává statický měnič SMTK 6,3. Instalována je také vozová baterie fy SAFT – FERAK typu 17 KPH 100 P. Nicméně největší rozdíl oproti vozům T3 R.E. je v použitých podvozcích. U tohoto vozu byly dosazeny rekonstruované původní podvozky, které mají zcela nový rám, a zároveň jej doplňuje další vypružení. Označeny jsou typem KOMFORT.

V prvních měsících po zařazení se vůz ev. č. 1301 vyskytoval v provozu velice sporadicky, jelikož sloužil pro vedení s ním dodaného vlečného vozu ev. č. 301. Celá souprava, známá již pod slangovýmy výrazy "bulwa" s "vlekem", "vajcem" či "vagónkem", se tedy do provozu s cestujícími zařadila až v pátek 18. 8. 2006. Vůz T3R.EV předtím několik měsíců bloudil po Ostravě sám kvůli problémům s podvozky vozu ev. č. 301. Zkušební jízdy byly dokonce přerušeny vykolejením vlečného vozu 301 na Martinovské ulici v oblouku před křižovatkou Martinovská x Opavská, přičemž vykolejení se vlečný vůz ev. č. 301 dočkal ještě nekolikrát.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. prosince 2011

Toplist