Solaris Urbino 18

Solaris Urbino 18 ev. č. 7806 opouští obratiště Výstaviště jako NAD při výluce na Nádražní třídě. | 28. října 2012 | Martin Večeřa

Solaris Urbino 18 je model článkového nízkopodlažního autobusu, který vyrábí polská společnost Solaris Bus & Coach S.A. ve čtyřech generacích od roku 1999. Jedná se o třínápravový nízkopodlažní městský vůz o délce 18 metrů, který je standardně poháněn dieselovými motory (dříve MAN, následně krátce Cummins a poté od roku 2007 již výhradně nizozemský DAF) a automatickou převodovkou dle přání zákazníka (4st. Voith či 6st. ZF). V roce 2005 byl pokusně vyroben exemplář s pohonem na CNG, který se sériově začal ujímat až v případě třetí generace. Nejvíce se vozy obecně ujaly ve velkých městech v Německu a Polsku, ovšem potkat je lze v celé Evropě.

Po deseti letech od dodávky 1. autobusu značky Solaris do Ostravy byly dodány první kloubové vozy Solaris Urbino 18. Stalo se tak v březnu roku 2009, v provedení třetí generace. Disponovaly dieselovým motorem DAF ve spojení s čtyřstupňovou automatickou převodovkou Voith.

Vozy obdržely ev. č. 7801 - 7806 a zařazeny byly na obou autobusových provozovnách ostravského DP v poměru 3:3. Autobusy Hranečník své 3 vozy vypravovaly na celodenní kurzy linek 41 a 48. Zpočátku vůz ev. č. 7801 na kurz 41/2, ev. č. 7802 na kurz 41/3 a ev. č. 7803 na kurz 48/3. Následně po krátké době došlo k přeřazení vozu 7803 na kurz 41/4. Na prvním kurzu linky 41 se tak stále cestující běžně setkávali s vozy Karosa B961E, resp. B941/E a na lince 48 byly nadále vypravovány přednostně vozy Urbino 15. Porubské garáže všechny své vozy vypravovaly na první tři celodenní kurzy linky 40, kde jezdily až do dodávky prvních CNG Solarisů na podzim roku 2015. Důvodem byla zejména složitá manévrovatelnost 15metrových vozů Solaris Urbino 15 v prostředí porubského sídliště.

Vozy byly stejně jako vozy Solaris Urbino 12 a Solaris Urbino 15 z dodávky roku 2009 vybaveny kamerovým systémem, plnohodnotnou klimatizací kabiny řidiče a také smetáky zamezujícími vniknutí nečistot do prostoru podběhů kol. A co na nových vozech ocenili cestující? Klimatizace prostoru pro cestující byla v roce 2009 v českém prostředí ještě poměrně tabu, a tak byla značným plusem alespoň instalace velkých posuvných částí oken.

V říjnu roku 2010 pak byl dodán další kus tohoto typu, obdržel ev. č. 7807 a zařazen byl v garážích Hranečník. Jednalo se zároveň o poslední dodaný kus tohoto typu. Z domovských garáží byl vypravován na kurz 41/1 a všechny celodenní směny na této lince tak byly od prosince 2010 obsazeny nízkopodlažními vozidly. Rozdílně od předchozích vozů stejného typu byl vybaven nově plastovými sedadly, kterými byly nové vozy v té době vybavovány.

První změny v provozním nasazení nastaly po velkém omezení provozu linky č. 41 a změně její trasy v souvislosti se zavedením tramvajové linky č.15 na konci letních prázdnin roku 2014. Na lince č. 41 zůstaly již jen vozy ev. č. 7801 a 7807. Zbylé dva vozy se přesunuly na celodenní kurzy linky č. 48. Další změny nastaly po dodávce CNG vozů v roce 2015, kdy se všechny provozní vozy, vyjma vozu ev. č. 7801, přesunuly na dělené směny. Za zmínku stojí také fakt, že vůz ev.č. 7801 na svém „domovském“ kurzu 41/2 vydržel od svého zařazení až do října 2018, kdy na něm byl po téměř deseti letech nahrazen vozem Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7874.

V průběhu jara 2019 změnily porubské vozy svůj design do nových korporátních barev DPO, zbylé vozy (vyjma vozu ev. č. 7807) dostávaly taktéž v průběhu let 2019 a 2020 modré koženkové čalounění sedadel.

Po dodávce 37 vozů Solaris Urbino 18 CNG na podzim roku 2020 byly všechny vozy postupně odstaveny z provozu v listopadu a prosinci roku 2020. Jako poslední zasáhl do provozu vůz ev. č. 7807 dne 23. 12. 2020 na kurzu 31/404. Od ledna 2021 byly vozy odstaveny a sloužily jako tzv. studená záloha. Vozy ev. č. 7801 a 7802 byly naopak v únoru roku 2021 nabídnuty k odprodeji, přičemž je následně získal do svého vlastnictví dopravce ČSAD Liberec, a.s.

V době, kdy byly ev. č. 7803 - 7807 odstaveny v provozu, ale nadále figurovaly v majetku DPO, se dva z vozů podívaly na podzim roku 2021 mimo svá klasická ostravská působiště. Vůz ev. č. 7804 se tak vyskytnul v souvislosti se zkouškami průjezdnosti kloubovým vozem v Opavě a vůz ev. č. 7805 pak v souvislosti s nedostatkem provozních vozů vypomáhal v Košicích. Na základě pozitivních zkušeností s ostravskými vozy pak v dubnu roku 2022 košický DP odkoupil dva ostravské vozy ev. č. 7803 a 7807.

Do zahraničí se tak dostaly celkem 2 ostravské vozy Solaris Urbino 18. Jednalo se o vozy:

  • Košice, Slovensko … 7803, 7807

Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. dubna 2022

Toplist