Škoda 21Tr

První sériový trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 3301 odpočívá před dalším výkonem v obratišti Důl Heřmanice | 27. května 2006 | Martin Večeřa

Na přelomu 80. a 90. let 20. století se na základě vládního rozhodnutí výrobce autobusů Karosa a trolejbusů Škoda zabývali možností výroby unifikované řady vozidel určených k provozu v československých městech. Tento projekt však skončil prakticky nesdarem, ikdyž se nakonec přece jenom některé vozy typového označení 17Tr do provozu dostaly. Důvodem byla jak změna poměrů v Československu po Sametové revoluci, tak zejména snaha jednotlivých dopravců se v co nejkratší době alespoň přiblížit trendům tehdy již zaběhnutým „na západě“.

Výrobce trolejbusů Škoda Ostrov se tak ihned po ukončení výše uvedeného unifikačního programu vydal také na cestu vývoje nízkopodlažních vozidel. Vzhledem k nabytí zkušeností při přípravě starší unifikované řady však i v případě nové nízkopodlažní řady počítal jak s vývojem jemu známých trolejbusů, tak nově i autobusů, tentokrát však zcela v jeho gesci. V roce 1993 tak nejdříve vzniknul 1. prototyp kloubového vozu 22Tr následovaný v roce 1994 prototypem 2., který byl taktéž mezi 26. dubnem a 26. červnem 1996 zkoušen také v Ostravě. V roce 1995 pak byly vyrobeny také prototypy trolejbusu 21Tr a autobusu 21Ab. První sériové vozy této typové řady pak byly vyrobeny v roce 1996, přičemž se jednalo právě o ostravské vozy Škoda 21Tr ev. č. 3301 a 3302, které byly zařazeny do provozu v březnu roku 1997.

Oba první trolejbusy tohoto typu byly na počest zařazení prvních nízkopodlažních trolejbusů pokřtěny dne 31. 1. 1997 jmény městských částí, které trolejbusy obsluhují. Vůz ev. č. 3301 tak nesl jméno „Mariánské Hory“, vůz ev. č. 3302 pak jméno „Michálkovice“. Oba vozy nesly svá pojmenování na koroserii nad předními dveřmi doplněná heraldickými znaky příslušných městských obvodů. Oboje je patrné z fotografií obou vozů.

Další dva vozy ev. č. 3303 a 3304 byly do provozu s cestujícími zařazeny v dubnu roku 1998. To umožnilo navrátit první sériové vozy 21Tr zpět do výrobního závodu, kde proběhly úpravy pro jejich sjednocení se schváleným provedením. Typickým se následně pro tento typ trolejbusu staly rozsáhlé pryžové doplňky v prostoru nárazníků, kde vozy ev. č. 3303 a 3304 byly z výroby původně vybaveny pouze malými. Tyto vozy však následně také prošly podobnými úpravami jako vozy ev. č. 3301 a 3302.

Jednotlivé vozy byly do provozu uváděny následovně:

 • rok 1997 … 2 vozy … 3301, 3302
  - z výroby bez žlutých doplňků, boční informační panel nad oknem, bez pryžových prvků nárazníků
  - 1998 - repase ve výrobním závodě, doplnění rozsáhlých pryžových prvků nárazníků
 • rok 1998 … 2 vozy … 3303, 3304
  - z výroby bez žlutých doplňků, boční informační panel nad oknem, s malými pryžovými prvky nárazníků
  - 1998 - úpravy v DPO, doplnění rozsáhlých pryžových prvků nárazníků
 • rok 2000 … 2 vozy … 3305, 3306
  - z výroby se širokým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně
 • rok 2001 … 6 vozů … 3307 - 3312
  - z výroby se širokým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně
 • rok 2002 … 3 vozy … 3313 - 3315
  - z výroby s úzkým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně, vozy vybaveny nájezdovou plošinou

V průběhu let obdržely postupně vozy další varianty lakování dle korporátního stylu Dopravního podniku Ostrava a.s. Prvním vyřazeným vozem se stal také první sériový vůz Škoda 21Tr ev. č. 3301. Ten byl dne 15. 9. 2011 nasazen na kurzu 108 linky 108, kde mu v zastávce Náprstkova zahořela elektroinstalace sítě 600 V. Z důvodu nákladnosti případné opravy bylo následně rozhodnuto o jeho vyřazení z provozu, stalo se tak v listopadu roku 2011. V lednu 2012 pak byl vyřazen i druhý vůz 1. dodávky tohoto typu do Ostravy ev. č. 3302.

Dalším vyřazeným vozem se stal vůz ev. č. 3310. Důvodem jeho vyřazení v dubnu 2012 se však nestala pravidelná obnova vozového parku či technický stav, avšak vážná nehoda, která se udála dne 11. 3. 2012, při níž vůz čelně narazil do sloupu trolejového vedení na Sokolské ulici v Ostravě. V květnu 2015 byl vyřazen z provozu vůz ev. č. 3304. Dalším odstaveným vozem se stal vůz ev. č. 3307 v březnu roku 2019, z něhož byly vytěžovány díly pro ostatní provozní trolejbusy tohoto typu. Oficiálního vyřazení z provozu se pak vůz dočkal až v prosinci roku 2021.

Uvedený vůz následovaly další vozy až v roce 2022. Jednalo se o vozy ev. č. 3309 a 3306. Vůz ev. č. 3309 byl odstaven v lednu roku 2022, vůz ev. č. 3306 pak v březnu roku 2022. K jejich oficiálnímu vyřazení z provozu pak došlo až v září roku 2022 (ev. č. 3309), resp. v prosinci roku 2022 (ev. č. 3306). V prosinci roku 2022 taktéž dojezdily vozy ev. č. 3303, 3305 a 3308, stalo se tak dne 8. 12. 2022 (ev. č. 3303), resp. 20. 12. 2022 (ev. č. 3305) a 23. 12. 2022 (ev. č. 3308).

Do pravděpodobně posledního provozního roku 2023 tak trolejbusy Škoda 21Tr vstupovaly v provozním stavu 5 vozů ev. č. 3311, 3312, 3313, 3314 a 3315.

Vyřazování probíhalo následovně:

 • rok 2011 … 1 vůz … 3301
 • rok 2012 … 2 vozy … 3302, 3310
 • rok 2015 … 1 vůz … 3304
 • rok 2019 … 1 vůz … 3307
 • rok 2022 … 5 vozů … 3303, 3305, 3306, 3308, 3309
 • rok 2023 … 5 vozů … 3311, 3312, 3313, 3314, 3315

Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. února 2023

Toplist