Škoda 21Tr

První sériový trolejbus Škoda 21Tr ev. č. 3301 odpočívá před dalším výkonem v obratišti Důl Heřmanice | 27. května 2006 | Martin Večeřa

Na přelomu 80. a 90. let 20. století se na základě vládního rozhodnutí výrobce autobusů Karosa a trolejbusů Škoda zabývali možností výroby unifikované řady vozidel určených k provozu v československých městech. Tento projekt však skončil prakticky nesdarem, ikdyž se nakonec přece jenom některé vozy typového označení 17Tr do provozu dostaly. Důvodem byla jak změna poměrů v Československu po Sametové revoluci, tak zejména snaha jednotlivých dopravců se v co nejkratší době alespoň přiblížit trendům tehdy již zaběhnutým „na západě“.

Výrobce trolejbusů Škoda Ostrov se tak ihned po ukončení výše uvedeného unifikačního programu vydal také na cestu vývoje nízkopodlažních vozidel. Vzhledem k nabytí zkušeností při přípravě starší unifikované řady však i v případě nové nízkopodlažní řady počítal jak s vývojem jemu známých trolejbusů, tak nově i autobusů, tentokrát však zcela v jeho gesci. V roce 1993 tak nejdříve vzniknul 1. prototyp kloubového vozu 22Tr následovaný v roce 1994 prototypem 2., který byl taktéž mezi 26. dubnem a 26. červnem 1996 zkoušen také v Ostravě. V roce 1995 pak byly vyrobeny také prototypy trolejbusu 21Tr a autobusu 21Ab. První sériové vozy této typové řady pak byly vyrobeny v roce 1996, přičemž se jednalo právě o ostravské vozy Škoda 21Tr ev. č. 3301 a 3302, které byly zařazeny do provozu v březnu roku 1997.

Oba první trolejbusy tohoto typu byly na počest zařazení prvních nízkopodlažních trolejbusů pokřtěny dne 31. 1. 1997 jmény městských částí, které trolejbusy obsluhují. Vůz ev. č. 3301 tak nesl jméno „Mariánské Hory“, vůz ev. č. 3302 pak jméno „Michálkovice“. Oba vozy nesly svá pojmenování na koroserii nad předními dveřmi doplněná heraldickými znaky příslušných městských obvodů. Oboje je patrné z fotografií obou vozů.

Další dva vozy ev. č. 3303 a 3304 byly do provozu s cestujícími zařazeny v dubnu roku 1998. To umožnilo navrátit první sériové vozy 21Tr zpět do výrobního závodu, kde proběhly úpravy pro jejich sjednocení se schváleným provedením. Typickým se následně pro tento typ trolejbusu staly rozsáhlé pryžové doplňky v prostoru nárazníků, kde vozy ev. č. 3303 a 3304 byly z výroby původně vybaveny pouze malými. Tyto vozy však následně také prošly podobnými úpravami jako vozy ev. č. 3301 a 3302.

Jednotlivé vozy byly do provozu uváděny následovně:

 • rok 1997 … 2 vozy … 3301, 3302
  - z výroby bez žlutých doplňků, boční informační panel nad oknem, bez pryžových prvků nárazníků
  - 1998 - repase ve výrobním závodě, doplnění rozsáhlých pryžových prvků nárazníků
 • rok 1998 … 2 vozy … 3303, 3304
  - z výroby bez žlutých doplňků, boční informační panel nad oknem, s malými pryžovými prvky nárazníků
  - 1998 - úpravy v DPO, doplnění rozsáhlých pryžových prvků nárazníků
 • rok 2000 … 2 vozy … 3305, 3306
  - z výroby se širokým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně
 • rok 2001 … 6 vozů … 3307 - 3312
  - z výroby se širokým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně
 • rok 2002 … 3 vozy … 3313 - 3315
  - z výroby s úzkým žlutým pruhem po obvodu karoserie, boční informační panel v okně, vozy vybaveny nájezdovou plošinou

V průběhu let obdržely postupně vozy další varianty lakování dle korporátního stylu Dopravního podniku Ostrava a.s. Prvním vyřazeným vozem se stal také první sériový vůz Škoda 21Tr ev. č. 3301. Ten byl dne 15. 9. 2011 nasazen na kurzu 108 linky 108, kde mu v zastávce Náprstkova zahořela elektroinstalace sítě 600 V. Z důvodu nákladnosti případné opravy bylo následně rozhodnuto o jeho vyřazení z provozu, stalo se tak v listopadu roku 2011. V lednu 2012 pak byl vyřazen i druhý vůz 1. dodávky tohoto typu do Ostravy ev. č. 3302.

Dalším vyřazeným vozem se stal vůz ev. č. 3310. Důvodem jeho vyřazení v dubnu 2012 se však nestala pravidelná obnova vozového parku či technický stav, avšak vážná nehoda, která se udála dne 11. 3. 2012, při níž vůz čelně narazil do sloupu trolejového vedení na Sokolské ulici v Ostravě. V květnu 2015 byl vyřazen z provozu vůz ev. č. 3304. Dalším odstaveným vozem se stal vůz ev. č. 3307 v březnu roku 2019, z něhož byly vytěžovány díly pro ostatní provozní trolejbusy tohoto typu. Oficiálního vyřazení z provozu se pak vůz dočkal až v prosinci roku 2021.

Uvedený vůz následovaly další vozy až v roce 2022. Jednalo se o vozy ev. č. 3309 a 3306. Vůz ev. č. 3309 byl odstaven v lednu roku 2022, vůz ev. č. 3306 pak v březnu roku 2022. K jejich oficiálnímu vyřazení z provozu pak došlo až v září roku 2022 (ev. č. 3309), resp. v prosinci roku 2022 (ev. č. 3306). V prosinci roku 2022 taktéž dojezdily vozy ev. č. 3303, 3305 a 3308, stalo se tak dne 8. 12. 2022 (ev. č. 3303), resp. 20. 12. 2022 (ev. č. 3305) a 23. 12. 2022 (ev. č. 3308).

Do posledního provozního roku 2023 tak trolejbusy Škoda 21Tr vstupovaly v provozním stavu 5 vozů ev. č. 3311, 3312, 3313, 3314 a 3315. Vůz ev. č. 3311 pak do provozu naposledy zasáhnul dne 11. 4. 2023, vůz ev. č. 3315 dne 17. 4. 2023. Posledního provozního týdne se tak účastnily vozy ev. č. 3312, 3313 a 3314. Vůz ev. č. 3313 naposledy do provozu zasáhnul v úterý 16. 5., vozy ev. č. 3312 a 3314 pak v poslední provozní den 19. 5. 2023. Vůz ev. č. 3314 byl nasazen na ranní část dělené směny 43/302 a vůz ev. č. 3312 na odpolední část.

Vyřazování probíhalo následovně:

 • rok 2011 … 1 vůz … 3301
 • rok 2012 … 2 vozy … 3302, 3310
 • rok 2015 … 1 vůz … 3304
 • rok 2019 … 1 vůz … 3307
 • rok 2022 … 5 vozů … 3303, 3305, 3306, 3308, 3309
 • rok 2023 … 5 vozů … 3311, 3312, 3313, 3314, 3315
Oficiální ukončení provozu trolejbusů 21Tr

Posledním dnem provozu ostravských vozů Škoda 21Tr se stal pátek 19. 5. 2023. V tento den byly hned dva z vozů ev. č. 3312 a 3314 posledně nasazeny na kurz 43/302, který obsluhuje linky č. 101 a 107. Vůz ev. č. 3314 byl nasazen na ranní část, vůz ev. č. 3312 na část odpolední.

Vůz ev. č. 3312 v odpolední části kurzu 43/302 obsloužil spoje s odjezdy ze zastávek:

 • Hlavní nádraží - linka č. 101 - 14.30, 16.20 hod.
 • Hranečník - linka č. 107 - 14.53 hod., linka č. 101 - 15.40, 16.40 hod.
 • Sídliště Fifejdy - linka č. 107 - 15.12 hod.

o celé odpoledne byl vůz v obležení fotografů a cestujících, kteří se chtěli uvedeným vozem v běžném provozu ještě alespoň jednou svézt. To mělo samozřejme dopad na dodržování jízdního řádu. Po výstupu cestujících na zastávce Hlavní nádraží po vykonání spoje v 16.40 hod. z Hranečníku tak byka ukončena více než 26letá éra ostravských trolejbusů tohoto typu.

Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 projíždí mezizastávkovým úsekem Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů | 19. května 2023 | Patrik Bilko Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 přijíždí do zastávky Konzervatoř | 19. května 2023 | Patrik Bilko Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 přijíždí k zastávce Slezská Ostrava, kostel | 19. května 2023 | Patrik Bilko Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 opustil zastávku Nám. S. Čecha. | 19. května 2023 | Vojtěch Jandásek Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 opustil zastávku Vozovna trolejbusů | 19. května 2023 | Jan Ende Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 projíždí po mostě M. Sýkory | 19. května 2023 | Jan Ende Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 v poslední provozní den nasazená na lince č. 107 naposledy přijíždí do zastávky Dům vodohospodářů | 19. května 2023 | Martin Večeřa Škoda 21Tr ev. č. 3312 v zastávce Dům vodohospodářů | 19. května 2023 | Martin Večeřa Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 před poslední jízdou na Hranečník | 19. května 2023 | Martin Večeřa

Po vystoupení všech cestujících trolejbus odjel do vozovny, odkud byl dále vypraven na speciální jízdu pro členy Kroužku přátel MHD.

Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 při rozlučkové jízdě KPMHD ve smyčce Důl Heřmanice | 19. května 2023 | Vojtěch Jandásek Vůz Škoda 21Tr ev. č. 3312 při rozlučkové jízdě KPMHD ve smyčce Michálkovice | 19. května 2023 | Vojtěch Jandásek

Historická vozidla

Mezi historická vozidla byl v roce 2023 zařazen vůz ev. č. 3315, který ostravské ulice brázdil od roku 2002 a který jako poslední prošel opravou vyššího rozsahu.

V rámci muzejní noci 2023 byl taktéž představen nový přírůstek do parku historických vozidel, vůz Škoda 21Tr ev. č. 3315 | 20. května 2023 | Martin Večeřa


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. května 2023

Toplist