K2

1993 - K2 ev.č. 803 na zastávce Výstaviště. |  | Honzazfr

Na přelomu 50. a 60. let 20. století začal být pociťován dosti zásadní kapacitní problém sólo vozů řady T. Provoz souprav těchto vozů nebyl v tehdejší době ještě zcela vyřešen a činil tak provozní potíže. Zejména z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy ČSSR vzneslo v roce 1961 požadavek na rozšíření typové řady tramvají o kloubový dvoučlánkový vůz. Jelikož se předpokládalo, že budoucí vůz naroste značně do hmotnosti, byla pro nový typ vozu zvolena elektropneumatická výzbroj a zrodil se tak nový typ tramvaje se značně odlišnou výzbrojí, typ K1. Prototypy byly vyrobeny v letech 1964-1965. Jeden z nich, druhý prototyp, byl odeslán do Ostravy a získal evidenční číslo 801. Po nějaké době dorazil do Ostravy i první vůz tohoto typu a obdržel evidenční číslo 800. Vozy však trpěly zejména díky kompletní nekompatibilnosti náhradních dílů s výzbrojí vozů T mnoha problémy, a tak byly dohodou v roce 1968 navráceny výrobci.

Poruchovost vozů K1 tak stála u zrodu nového typu K2, který od typu K1 převzal prakticky celou mechanickou část. Došlo jen ke změnám v jeho elektrické části. Vůz byl opět standardně vybaven zrychlovačem, který byl však zesílen, stejně tak jako byly oproti vozům T3 zesíleny další části elektrovýzbroje. První prototyp vozů K2 vyjel do ulic roku 1965, přičemž jejich první série byla vyrobena roku 1966. Odbytištěm pro vozy K2 se stala hlavně československá města Brno, Bratislava a Ostrava, jugoslávské Sarajevo a sovětská města Charkov, Jekatěrinburg, Moskva, Novosibirsk, Rostov na Donu, Samara, Tula a Ufa. V současné době jsou vozy K2 provozovány pouze v českých městech Brno a Ostrava, ve slovenské Bratislavě a v bosenském Sarajevu.

Jak již je psáno výše, několik vozů K2 doputovalo též do Ostravy. V únoru roku 1967 se v Ostravě objevily první ostravské vozy K2 a obdržely evidenční čísla 802-804, dalších 5 vozů, které obdržely evidenční čísla 805-809, pak následovalo své předchůdce v květnu roku 1969. Poslední dva vozy K2 dorazily do Ostravy v roce 1982 a zprovoznění se dočkaly až v prvních měsících roku 1983. Oba dva vozy byly vyráběny v souběhu s výrobou vozů K2YU pro bosenské Sarajevo a jsou tak někdy označovány taktéž jako typ K2YU. Všechny vozy byly zařazeny do stavu vozovny Poruba, přičemž jí zůstaly věrné až do současnosti.

Z počátku provozu se vozy K2 vyskytovaly zejména na lince 8, případně i na lince 2. V pozdější době byly vypravovány například na tramvajovou linku 11. V současné době je vozovna Poruba vypravuje v pracovní dny zejména na tramvajovou linku 3, o víkendech pak na linku 8.

Ani vozům K2 se během 90. let 20. století nevyhly různé formy modernizací.

  • rok 1995 ... 808, 809 - dosazena výzbroj TV8, interiér prakticky beze změn
  • rok 1997 ... 810, 811 - dosazena výzbroj TV8, zmodernizován interiér
  • rok 1998 ... 805, 806, 807 - dosazena výzbroj TV8, zmodernizován interiér
  • rok 2004 ... 802 - dosazena výzbroj TV Progress, zmodernizován interiér
  • rok 2005 ... 803 - dosazena výzbroj TV Progress, zmodernizován interiér
Jak lze vysledovat z přehledu modernizací, jeden vůz chybí. K2 ev.č. 804 dojezdila roku 2005 a měla být zachována jaka historický vůz ostravského DP. Vůz byl však již v této době ve špatném technickém stavu a jeho oprava by byla velice nákladná. Problémem by bylo též umístění tohoto vozu. Dlouho tak vůz stál „pod širým nebem“ v areálu ústředních dílen v Martinově a jeho osud byl nejistý. O vůz projevil zájem i moskevský dopravní podnik, avšak "projev zájmu" bylo vše, co se událo. Následně byl vůz zlikvidován.

Druhým vyřazeným vozem je vůz K2G ev.č. 810, který byl vyřazen po své účasti při nehodě na jednokolejném úseku Poruba koupaliště - Vřesina v dubnu 2008.

Další vyřazování vozy K2 zasáhlo až v roce 2013, kdy byly odstaveny vozy ev. č. 808 a 809, tedy vozy s prakticky původním interiérem. Stalo se tak z důvodu jejich „modernizace“ na typ VarioLF2


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. září 2012

Toplist