K2

1993 - K2 ev.č. 803 na zastávce Výstaviště. |  | Honzazfr

Na přelomu 50. a 60. let 20. století začal být pociťován dosti zásadní kapacitní problém sólo vozů řady T. Provoz souprav těchto vozů nebyl v tehdejší době ještě zcela vyřešen a činil tak provozní potíže. Zejména z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy ČSSR vzneslo v roce 1961 požadavek na rozšíření typové řady tramvají o kloubový dvoučlánkový vůz. Jelikož se předpokládalo, že budoucí vůz naroste značně do hmotnosti, byla pro nový typ vozu zvolena elektropneumatická výzbroj a zrodil se tak nový typ tramvaje se značně odlišnou výzbrojí, typ K1. Prototypy byly vyrobeny v letech 1964-1965. Jeden z nich, druhý prototyp, byl odeslán do Ostravy a získal evidenční číslo 801. Po nějaké době dorazil do Ostravy i první vůz tohoto typu a obdržel evidenční číslo 800. Vozy však trpěly zejména díky kompletní nekompatibilnosti náhradních dílů s výzbrojí vozů T mnoha problémy, a tak byly dohodou v roce 1968 navráceny výrobci.

Poruchovost vozů K1 tak stála u zrodu nového typu K2, který od typu K1 převzal prakticky celou mechanickou část. Došlo jen ke změnám v jeho elektrické části. Vůz byl opět standardně vybaven zrychlovačem, který byl však zesílen, stejně tak jako byly oproti vozům T3 zesíleny další části elektrovýzbroje. První prototyp vozů K2 vyjel do ulic roku 1965, přičemž jejich první série byla vyrobena roku 1966. Odbytištěm pro vozy K2 se stala hlavně československá města Brno, Bratislava a Ostrava, jugoslávské Sarajevo a sovětská města Charkov, Jekatěrinburg, Moskva, Novosibirsk, Rostov na Donu, Samara, Tula a Ufa. V současné době jsou vozy K2 provozovány pouze v českých městech Brno a Ostrava, ve slovenské Bratislavě a v bosenském Sarajevu.

Jak již je psáno výše, několik vozů K2 doputovalo též do Ostravy. V únoru roku 1967 se v Ostravě objevily první ostravské vozy K2 a obdržely evidenční čísla 802-804, dalších 5 vozů, které obdržely evidenční čísla 805-809, pak následovalo své předchůdce v květnu roku 1969. Poslední dva vozy K2 dorazily do Ostravy v roce 1982 a zprovoznění se dočkaly až v prvních měsících roku 1983. Oba dva vozy byly vyráběny v souběhu s výrobou vozů K2YU pro bosenské Sarajevo a jsou tak někdy označovány taktéž jako typ K2YU. Všechny vozy byly zařazeny do stavu vozovny Poruba, přičemž jí zůstaly věrné až do současnosti.

Z počátku provozu se vozy K2 vyskytovaly zejména na lince 8, případně i na lince 2. V pozdější době byly vypravovány například na tramvajovou linku 11. V současné době je vozovna Poruba vypravuje v pracovní dny zejména na tramvajovou linku 3, o víkendech pak na linku 8.

Ani vozům K2 se během 90. let 20. století nevyhly různé formy modernizací.

  • rok 1995 ... 808, 809 - dosazena výzbroj TV8, interiér prakticky beze změn
  • rok 1997 ... 810, 811 - dosazena výzbroj TV8, zmodernizován interiér
  • rok 1998 ... 805, 806, 807 - dosazena výzbroj TV8, zmodernizován interiér
  • rok 2004 ... 802 - dosazena výzbroj TV Progress, zmodernizován interiér
  • rok 2005 ... 803 - dosazena výzbroj TV Progress, zmodernizován interiér

Jak lze vysledovat z přehledu modernizací, jeden vůz chybí. K2 ev.č. 804 dojezdila roku 2005 a měla být zachována jaka historický vůz ostravského DP. Vůz byl však již v této době ve špatném technickém stavu a jeho oprava by byla velice nákladná. Problémem by bylo též umístění tohoto vozu. Dlouho tak vůz stál „pod širým nebem“ v areálu ústředních dílen v Martinově a jeho osud byl nejistý. O vůz projevil zájem i moskevský dopravní podnik, avšak "projev zájmu" bylo vše, co se událo. Následně byl vůz zlikvidován.

Druhým vyřazeným vozem je vůz K2G ev.č. 810, který byl vyřazen po své účasti při nehodě na jednokolejném úseku Poruba koupaliště - Vřesina v dubnu 2008.

Další vyřazování vozy K2 zasáhlo až v roce 2013, kdy byly odstaveny vozy ev. č. 808 a 809, tedy vozy s prakticky původním interiérem. Stalo se tak z důvodu jejich „modernizace“ na typ VarioLF2

V roce 2017, přesněji začátkem května, byl vyřazen vůz ev. č. 811. Rok 2018 se pak stane posledním rokem provozu tramvají K2. Již v květnu byl pak vyřazen i vůz ev. č. 805, v srpnu pak dojezdil vůz ev. č. 806, vůz ev. č. 807 pak dojezdil na začátku října, čímž byla ukončena éra tramvají K2 obdařených výzbrojí TV8. Do zprovoznění všech dodaných vozů STADLER Tango NF2 jsou tak v provozu pouze poslední dva vozy ev. č. 802 a 803 nesoucí výzproj TV Progress.

Oficiální ukončení provozu tramvají K2

V souvislosti se zprovozněním 20 vozů STADLER Tango NF2 do provozu s cestujícími se nachýlil čas i posledním dvěma zbývajícím tramvajím K2 v provozu s cestujícími. V pátek 2. 11. 2018 tak byl jeden z vozů ev. č. 802 naposledy nasazen do běžného provozu na kurz 6/405.

Vůz K2R.P. ev. č. 802 v poslední den svého běžného provozu na konečné zastávce Výškovice | 2. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz K2R.P. projíždí v poslední den svého pravidelného provozu smyčkou Výškovice | 2. listopadu 2018 | Jan Bernat

Sobota 3. 11. 2018 se pak nesla v rozlučkovém duchu. Dopravní podnik Ostrava a.s. uspořádal oficiální rozloučení s vozy K2. Vůz ev. č. 802 byl nasazen od ranního výjezdu na kurz 4/104. Po příjezdu na konečnou zastávku Martinov v 10.04 hod. byl vyměněn za vůz STADLER Tango NF 2 ev. č. 1703 a odjel se připravit do areálu dílen v Martinově. Přibližně v 11.10 hod. pak na základě původního oznámení na sociálních sítích vyjel společně s vozem STADLER Tango NF 2 ev. č. 1702 přes bránu areálu do prostoru před ním, kde došlo k symbolickému předání žezla mezi tramvají starou 52 let a zcela novým vozem. Přihlížející se mohli taktéž o obou vozech něco málo dozvědět a odnést si památku v podobě ukončení provozu tramvají K2 v podobě buttonu.

Rozloučení s provozem tramvají K2 se kromě vozu ev. č. 802 účastnil také novotou zářící vůz STADLER Tango NF 2 ev. č. 1702 | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Oba vozy byly vystaveny před areálem martinovských dílen cca od 11.05 hod. do 12.30 hod. | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Při zadním pohledu na vozy K2 a Tango NF 2 je patrný delkový rozdíl obou vozidel | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa

V cca 12.30 hod. se pak již samotný vůz K2R.P. ev. č. 802 vydal směrem ke smyčce Martinov, kde byl opětovně vyměněn za vůz ev. č. 1703 a na jedno kolo tak opětovně nasazen tentokrát na již odpolední kurz 4/204. Přesně v 12.48 hod. se pak vydal na výlukou dotčenou linku č. 4 na konečnou zastávku Nová huť jižní brána za vysoké účasti rozloučení se chtivých účastníků. V 13.53 hod. vůz vyrazil na svou úplně poslední jízdu v pravidelném provozu. Po příjezdu na konečnou zastávku Martinov byl opětovně vyměněn za vůz STADLER Tango NF 2 ev. č. 1703 a tím se provozní éra tramvají K2 v Ostravě uzavřela. Vůz K2R.P. ev. č. 802 ujel v ostravském provozu 2 818 959,632 km.

Vůz K2R.P. ev. č. 802 byl následně vypraven na své poslední kolo na lince č. 4, zde na nástupní zastávce Martinov | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz byl na svůj poslední obrat patřičně vyzdoben | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz K2R.P. ev. č. 802 přijíždí do zastávky Mariánské náměstí | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 802 po svém posledním příjezdu na konečnou zastávku Nová huť jižní brána | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 802 se následně ze zastávky Nová huť jižní brána vydal na svou poslední jízdu s cestujícími v pravidelném provozu na konečnou Martinov | 3. listopadu 2018 | Martin Večeřa
Zachování posledních provozních vozů K2

Po ukončení pravidelného provozu vozů K2 v Ostravě byl vůz ev. č. 803 převeden mezi historická vozidla. Vůz ev. č. 802 by měl mít osud poněkud zajímavější. V první fázi byl v lednu roku 2019 přečíslován na ev. č. 8210, což znamenalo jeho převedení mezi služební vozy. Přesný účel vozu není v současnosti přesně znám, avšak s vozidlem se do budoucna uvažuje pro účely pronájmu skupinám zájemců např. při pořádání různých typů akcí.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. dubna 2019

Toplist