Škoda - Inekon LTM 10.08 Astra

Po dlouhou dobu typický obrázek smyčky Hlučínská, zde s vozem Astra ev. č. 1209 | 21. května 2010 | Martin Večeřa

Prvním nízkopodlažním tramvajovým typem vozu, který se v Ostravě objevil, byl typ Škoda - Inekon LTM 10.08 známý pod názvem Astra. Tuto nízkopodlažní tříčlánkovou čtyřnápravovou asynchronní tramvaj vyrobila plzeňská společnost ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. (původní název Škoda – Dopravní technika s.r.o.).

Mezi krajní vysokopodlažní články s neotočnými dvounápravovými podvozky (s primárním a sekundárním vypružením) je zavěšen prostřední nízkopodlažní článek. Asynchronní trakční motory, napěťový střídač IGBT s rekuperací, digitálně řízený počítačem, snižují nároky na spotřebu trakční energie a náklady na údržbu. Elektrická výzbroj je uložena v kontejnerech na střeše vozidla. Osazena je jedním polopantografem na předním článku. Vozové skříně jednotlivých článků jsou vyrobeny z lehké ocelové kostry svařené z uzavřených a ohýbaných profilů a z materiálů se zvýšenou odolností proti korozi. Vnější obložení bočnic je lepené, okna jsou také lepená. K výstupu a nástupu slouží dva páry dvoukřídlých dveří (s.š. 1300 mm) a dvoje jednokřídlé dveře (s.š. 700 mm). K brzdění vozu slouží tři systémy brzd: elektrodynamická (hlavní provozní), mechanická (dobrzdění) a kolejnicová (nouzová nebo též záchranná).

V roce 1997 byl vyroben a zapůjčen vůz typu LTM 10.08 ev. č. 1201 (výr.č. 024) pro zkoušení vhodnosti tohoto vozu v podmínkách provozu v DP Ostrava a.s. Z důvodu jiné polarity v troleji musela být trakční výzbroj ELIN přepólována a rovněž kola SAB byla vyměněna za zkušební sadu kol od ŽD Bohumín. Vůz byl zařazen do provozu ve vozovně Moravská Ostrava.

Následujícího roku byl s tímto vozem zahájen zkušební provoz s cestujícími, přičemž tento byl následně vystřídán vozem výrobního čísla 033 označeným opět stejným ev. č. 1201. Na podzim byl dodán také vůz ev. č. 1202. Vůz výrobního čísla 024 byl následně odeslán na repasi do Škody a poté zařazen do stavu PMDP.

V roce 1999 byly do provozu zařazeny vozy ev. č. 1203 až 1209. Následovaly je v roce 2000 dva vozy ev. č. 1210 a 1211. Další tři a zároveň poslední vozy, ev.č. 1212 až 1214, byly dodány v roce 2001.

Během několikaletého provozu prodělaly vozy značné opravy a modernizace, avšak výraznější (estetickou) změnou bylo nové barevné schéma shodné s vozy Trio. Změna se datuje rokem 2008, kdy Astry začaly prodělávat VP, tzn. velké prohlídky.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. února 2012

Toplist