Střídané přestávky

Již několik let se v českých provozech rozšiřuje nová forma organizace směn řidičů, která se snaží dbát na to, aby byly dopravní prostředky co možná nejvíce využity a neprostály zbytečně na jednotlivých konečných zastávkách při čerpání povinných přestávek řidičů.

K termínu počátku platnosti „podzimního“ jízdního řádu, tedy k 2. září 2012, byla změněna organizace směn řidičů provozovny trolejbusy. Od tohoto termínu zde tedy došlo k zavedení tzv. „střídaných přestávek“, které umožnily ušetřit během pracovních dnů denně několik vozidel.

Zjednodušeně řečeno funguje upravená organizace směn tak, že řidič, který by měl mít pravidelnou přestávku, předá jinému řidiči vozidlo na určeném místě a jde svou přestávku čerpat. Řidič, který vozidlo převzal provede jízdu na konečnou zastávku a zpět bez zbytečné přestávky na konečné zastávce a na určeném místě předá vůz zpět řidiči, od kterého si vůz převzal a který již svou přestávku čerpal.

V ostravských podmínkách prozatím fungují střídané přestávky tak, že řidiči linek č. 101, 102, 103 a 105 předávají své vozidlo v určený čas střídacímu řidiči na zastávce Vozovna trolejbusů, kde v areálu trolejbusové vozovny čerpají přestávku, a následně se vrací zpět na své vozidlo. Za využití výše popsaných opatření se podařilo v pracovní dny ušetřit celkem 3 vozy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. září 2012

Toplist