Stávka

Odborová organizace ZO OS DOSIA při DPO a.s. se vyhlásila od středy 1. června 2011 od 0.00 h prozatím délkou nespecifikovanou stávku.

Stávka jako taková je snahou ZO OS DOSIA o navýšení tarifních mezd o 5 %, přičemž DPO a.s. je ochoten tarifní mzdy navýšit maximálně o 1,5 %. V pondělí 30. 5. 2011 proběhlo jednání mezi představiteli odborové organizace a vedením společnosti, které však nastalou situaci nezvrátilo.

Dopravní podnik Ostrava a.s. se ve své tiskové zprávě vyjádřil, že se za předpokladu vzniku problémů pokusí udržet provoz minimálně na páteřních tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách. Vše však záleží na počtu do stávky reálně zapojených zaměstnanců. Minulá stávka se obešla prakticky bez nějakých dopadů na cestující veřejnost.

K alespoň částečné shodě mezi dopravcem a odbory došlo až v pondělí 6. června 2011, čímž se stávka stala následně bezpředmětnou a k půlnoci z pondělí na úterý 2011 byla ukončena. Odbory se společně se zaměstnavatelem dohodli na zvýšení tarifních mezd o 5 %, avšak až od 1. ledna 2012.

Provoz
pracovní dny

Tramvaje - Tramvajový provoz byl v pracovní dny organizován jako v neděli, přičemž byly posíleny páteřní linky č. 1, 2, 8, 9 a 17. Mimo jiné byla v souvislosti s nedostatečnou kapacitou tramvajová linka č. 4 prodloužena do zastávky Hlavní nádraží a tramvajová linka č. 9 do zastávky Vřesinská.

Autobusy - Autobusový provoz byl organizován podle víkendových jízdních řádů s omezením dopravy. Provoz byl udržován zejména na linkách, kde není možné náhradně využít tramvajových a trolejbusovývh spojů.

Trolejbusy - Trolejbusový provoz probíhal s určitými výjimkami bez omezení.

sobota + neděle

Tramvajová doprava byla zajišťována ve standardním rozsahu, pouze s tím rozdílem, že byla linka č. 4 prodloužena do zastávky Hlavní nádraží.

O víkendu byl provoz autobusů a trolejbusů zajišťován podle platných víkendových jízdních řádů. Na autobusových, resp. trolejbusových linkách však došlo k určitým výpadkům.


středa 1. 6. 2011

V dopoledních hodinách narušoval provoz zejména tramvajových linek pochod odborářů od budovy dopravního podniku k magistrátu města Ostravy. Pochod byl však v celku poklidný a větší problémy nenastaly.

Provoz tramvajových linek byl organizován podle nedělních jízdních řádů s posílením provozu na tramvajových linkách č. 1, 2, 8, 9 a 17. Pravidelné nedělní spoje linky č. 9 byly prodlouženy do zastávky Vřesinská, všechny spoje linky č. 4 byly prodlouženy do smyčky Hlavní nádraží.

 • linky 1, 2 a 8 - interval 10 minut od 5.00 do cca 19.45, spoje vloženy mezi pravidelné víkendové spoje linek.
 • linky 9, 17 - interval 10 minut od 5.00 do cca 8.00 a od 13.00 do cca 17.00, spoje vloženy mezi pravidelné víkendové spoje linek. Pravidelné víkendové spoje linky č. 9 prodlouženy do zastávky Vřesinská
 • linky 3, 4, 7, 11, 12 - interval 20 minut. Spoje linky č. 4 prodlouženy do zastávky Hlavní nádraží. Na linky č. 3 a 12 nasazeny tramvajové soupravy, linka č. 11 zabezpečena vozy Astra.
 • linka 5 - interval 30 minut. Mimo špičku provozována více než v době sedla při standardních JŘ pro pracovní dny!
 • linka 14 - Pouze víkendové spoje. Nasazeny tramvajové soupravy.
 • linky 6, 10, 13 - mimo provoz

Provoz autobusových linek byl silně omezen. Nebyly dodrženy ani odjezdy dle víkendových jízdních řádů. Zásadní byla situace na páteřních autobusových linkách č. 36, 39, 40, 48 a 54. Na lince č. 48 bylo zabezpečeno pouze 18 spojů za den místo 79!

 • Všechny linky jezdí ve víkendovém režimu, některé s dalšími omezeními vyvolanými počtem řidičů, kteří nenastoupili na směny.
 • Autobusové linky č. 36 a 56 byly zabezpečeny kloubovými autobusy

Provoz trolejbusových linek byl zabezpečen bez omezení.

Jeden z mála spoju linky 48 přijíždí s neplatným cílem na transparentu do zastávky Benzina. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Souprava T3R.P. ev. č. 1025+995 přijíždí na lince č. 3 do zastávky Mírové námestí. | 1. června 2011 | Martin Večeřa Souprava vozu T6A5 ev. č. 1105+1109 přijíždí na mimorádne prodloužené lince č. 9 do zastávky Areál VŠB. | 1. června 2011 | Martin Večeřa ouprava vozu T6A5 ev. č. 1128+1124 ve smycce Hlavní nádraží. | 1. června 2011 | Martin Večeřa Stávková smyčka Hlavní nádraží netradicne s linkou č. 4. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Kloubová Karosa B741 ev. č. 4242 přijela do konecné zastávky Križíkova na lince č. 56. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Stávkové oznámení. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Plne využitý "náhodný" spoj linky č. 36 přijíždí do centra porubského osmého obvodu, na zastávku Duha. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Karosa B941 ev. č. 4257 projíždí smyčkou Opavská. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Souprava vozu T3G v čele s vozem ev. č. 1047 na zastávce Križíkova. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Netradicní pohled na Karosu B961E ev. č. 4295 nasazenou na linku č. 56. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Zástup cestujících ceká na svuj vysněný autobusový spoj. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický Astra ev. č. 1211 nasazená netradicne na linku č. 11 v zastávce Most CSA. | 1. června 2011 | Tomáš Hranický
čtvrtek 2. 6. 2011

V dopoledních hodinách narušil provoz zejména tramvajových linek pochod odborářů od budovy dopravního podniku k magistrátu města Ostravy. Na pochodu se sešlo podstatně více nespokojených zaměstnanců, kteří dopravu narušili dosti zásadním způsobem, což následně musela řešit i Policie ČR.

Provoz linek MHD byl organizován přibližně ve stejném rozsahu jako ve středu. Provoz autobusových linek byl však již podstatně pravidelnější. Na páteřních autobusových linkách byla zabezpečena většina spojů podle nedělních jízdních řádů. Problematickou zůstává linka č. 48 a také linka č. 77, na které bylo vedeno méně spojů než tomu tak bylo ve středu 1. 6.

Na lince č. 48 bylo ve čtvrtek 2. června vedeno ze zastávky Sokola Tůmy pouze 16 spojů místo 79!

Na rozdíl od středy 1. 6. však došlo k výpadkům několika spojů také na trolejbusových linkách.

pátek 3. 6. 2011

Páteční provoz se nesl ve znamení alespoň částečné náhrady několika vozidel DPO vozidly smluvně zajištěných dopravců. Stalo se tak na kurzech 34/1, 34/2, 34/3 a 54/4, přičemž zde byla nasazena vozidla dopravců ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek, kteří patří do holdingu Cidem. Kurz 48/204 obsadila svým vozem společnost Veolia transport Morava a.s.

Nasazení vozidel cizích dopravců bylo následující:

 • kurz 34/101 - Karosa C934 RZ FMA 93-14 dopravce ČSAD Frýdenk-Místek a.s.
 • kurz 34/102 - Karosa C954E RZ 5T4 3922 dopravce ČSAD Karviná a.s.
 • kurz 34/103 - Karosa B732 RZ KIA 52-62 dopravce ČSAD Havířov a.s.
 • kurz 48/204 - Irisbus Ares RZ 4T1 3683 dopravce Veolia transport Morava a.s.
 • kurz 54/204 - Irisbus Crossway RZ 5T2 6713 dopravce ČSAD Karviná a.s.

Vozidla dopravců holdingu Cidem nejsou samozřejmě vybavena označovači jízdenek, tudíž je zde teoreticky možná jízda bez jízdního dokladu. Označení vozidel bylo provedeno "podoma" vyrobenými linkovými orientacemi s číslem linky v přední, boční a zadní části vozidla. Navíc bylo vozidlo označeno konečnou zastávkou spoje. Zřejmě z důvodu neznalosti byla konečnou zastávkou linky 54 vyvedenou na orientaci určena zastávka Vozovna trolejbusů.

Spoje linky 48, na které byla nasazena vozidla dopravce Veolia transport Morava a.s. byla označena číslem linky i konečnou zastávkou na elektronickém transparentu BUSE.

Při prvních jízdách na lince měli řidiči asistenci v podobě zaměstnanců DPO a.s.

Karosa C954E RZ 5T4 3922 projíždí na lince 34 križovatkou ulic Muglinovská a Sokolská trída. | 3. června 2011 | Martin Večeřa Karosa C934 RZ FMA 93-14 přijíždí na lince 34 do zastávky Sad Boženy Nemcové. | 3. června 2011 | Martin Večeřa Karosa C934 RZ FMA 93-14 v obratišti Rovniny. | 3. června 2011 | Martin Večeřa Karosa B732 RZ KIA 52-62 odbavuje cestující v zastávce Križíkova. | 3. června 2011 | Martin Večeřa Irisbus Crossway RZ 5T2 6713 přijíždí do zastávky Nová Ves vodárna na lince 54. | 3. června 2011 | Martin Večeřa Irisbus Ares RZ 4T1 3683 v križovatce u Kotvy nasazený na linku 48. | 3. června 2011 | Lukáš Hudeček Karosa C954E RZ 5T4 3922 přijíždí do zastávky Hoštálkovice. | 3. června 2011 | Marek Beneš Karosa B932 RZ KIA 78-90, Hlucín aut. nádr. | 3. června 2011 | Marek Beneš Irisbus Ares RZ 4T1 3683, Sokola Tumy. | 3. června 2011 | Marek Beneš Irisbus Ares RZ 4T1 3683, Hrabová zóna jih. | 3. června 2011 | Marek Beneš

Provoz tramvajových linek se nesl stále ve znamení provozu středečního, autobusy byly posíleny vozidly jiných dopravců a trolejbusy jezdily nadále podle JŘ pro pracovní dny s určitými výpadky.

sobota 4. 6. 2011

Provoz byl udržován jako v sobotu s určitými výpadky na autobusových linkách. Tramvajová linka č. 4 byla nadále vedena až do zastávky Hlavní nádraží. Vozidla jiných dopravců byla nasazena na kurzy 34/101, 34/102, 34/103, 52/102 a 52/202, přičemž vždy se jednalo o vozidla Cidem holding, tedy ČSAD Havířov, Karviná a Frýdek-Místek.

neděle 5. 6. 2011

Neděle se nesla v podobném rozsahu jako sobota, pouze odpoledne bylo zabetzpečeno podstatně méně autobusových spojů.

pondělí 6. 6. 2011

Seznam kurzů s nasazenými vozidly jiných dopravců:

 • 34/101, 34/102, 34/103
 • 52/102, 52/202


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. června 2011

Toplist