Rekonstrukce tramvajové tratě na ulici 28. října

Druhou podstatnou rekonstrukcí v roce 2010 po opravě trati na ul Dr. Martínka je výměna svršku na ulici 28. října. Tato rekonstrukce se tedy dotkne jednoho z nejrušnějších tramvajových úseků ve městě mezi zastávkami Krajský úřad a Dům energetiky, který je již v dosti špatném stavu. Tento úsek navíc kromě nového svršku a zakrytování získá též zábrany zamezující vniknutí vozidel IAD na tramvajový pás. Tramvajová trať na ulici 28. října tak získá další preferenční opatření, i když se jedná pouze o dílčí úsek.

Ulice 28. října dne 13. srpna 2010 - zacínají demontážní práce ješte pred zahájením výluky kvuli výmene kolejového svršku mezi zastávkami Dum energetiky a Krajský úrad. | | Marek Beneš Ulice 28. října dne 13. srpna 2010 - zacínají demontážní práce ješte pred zahájením výluky kvuli výmene kolejového svršku mezi zastávkami Dum energetiky a Krajský úrad. | | Marek Beneš Vůz VarioLF ev. č. 1328 na ulici 28. října dne 13. srpna 2010, kde zacínají demontážní práce ješte pred zahájením výluky kvuli výmene kolejového svršku mezi zastávkami Dum energetiky a Krajský úrad. | | Marek Beneš Ulice 28. října dne 13. srpna 2010 - zacínají demontážní práce ješte pred zahájením výluky kvuli výmene kolejového svršku mezi zastávkami Dum energetiky a Krajský úrad. | | Marek Beneš

Se samotnou rekonstrukcí souvisí také organizace provozu na výlukou dotčených tramvajových linkách v období od středy 18. 8. 2010 do pátku 27. 8. 2010.

Denní provoz 4.15 - 23.00

V denním provozu od 4.15 do 23.00 jsou tramvajové linky č. 4, 8 a 9 odkloněny přes Vítkovice po trase Nová Ves vodárna (přestup z/na NAD) - Palkovského - Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece - Dr- Malého (přestup z/na NAD) - Náměstí Republiky. Tramvajové linky č. 11, 12 a 18 jsou ve směru ze Zábřehu resp. zastávky Dubina Interspar ukončeny na zastávce Mariánské náměstí, odkud některé spoje pokračují v trase jiné linky (dáno jízdním řádem). V úseku zastávek Nová Ves vodárna - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Dr. Malého - Na Jízdárně - Dům energetiky - Mariánské náměstí - Nová Ves vodárna je zavedena NAD. Z důvodu úzávěry severního jízdního pásu přilehlého k tramvajové trati je NAD vedena ze zastávky Dr. Malého ulicí Dr. Malého a Výstavní, přičemž v ulici Dr. Malého zastáví na zastávce Na Jízdárně.

4: Hlučínská - Důl Odra - Sad Boženy Němcové - Muglinovská - Křižíkova - Hotelový dům Jindřich - Stodolní - Elektra - Náměstí Republiky | | - Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Mírové náměstí - Stará ocelárna - Ředitelství Vítkovic - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Nová Ves vodárna - Svinov mosty | | - Zahrádky - Třebovická - Sokolovská -Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

8: Hlavní nádraží | | - Náměstí Svatopluka Čecha - Muglinovská - Křižíkova - Hotelový dům Jindřich - Stodolní - Elektra - Náměstí Republiky | | - Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Mírové náměstí - Stará ocelárna - Ředitelství Vítkovic - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Nová Ves vodárna - Svinov mosty | | - Zahrádky - Třebovická - Telekomunikační škola - Poruba vozovna - 17. listopadu - Areál VŠB - Fakultní nemocnice - Vřesinská

9: Nová huť jižní brána | | - Nová huť hlavní brána - Nová huť učiliště - Vratimovská - Kunčičky kostel - Osada Míru - Teplotechna - Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Náměstí Republiky | | - Dr. Malého - Vítkovice vysoké pece - Mírové náměstí - Stará ocelárna - Ředitelství Vítkovic - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Nová Ves vodárna - Svinov mosty | | - Zahrádky - Třebovická - Telekomunikační škola - Poruba vozovna (- 17. listopadu - Areál VŠB - Fakultní nemocnice - Vřesinská)

11: Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice | | - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí; ze zastávky Mariánské náměstí pokračuje většina spojů dále v trase linky 12 na zastávku Dubina Interspar

12: Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitelství Vítkovic - Stará ocelárna - Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí; ze zastávky Mariánské náměstí pokračuje většina spojů dále v trase linky 11 na zastávku Zábřeh

18: Dubina Interspar - Dubina - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice - Nová Ves vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí; ze zastávky Mariánské náměstí pokračuje spoj dále v trase linky 12 na zastávku Dubina Interspar

NAD: Mariánské náměstí - Dům energetiky - >Krajský úřad> - >Náměstí Republiky> - <Na Jízdárně< - Dr. Malého

Vůz 991. | 18. srpna 2010 | Tomáš Hranický Vůz 7007. | 18. srpna 2010 | Tomáš Hranický Vůz 1515. | 18. srpna 2010 | - Vůz 4242. | 18. srpna 2010 | Tomáš Hranický Vůz 6441. | 23. května 2009 | Tomáš Hranický Vůz 1042. | 4. května 2009 | Tomáš Hranický Vůz 4279. | 17. října 2008 | Tomáš Hranický Vůz 1331. | 14. dubna 2009 | - Vůz 4264. | 18. srpna 2010 | Tomáš Hranický
Noční provoz 23.00 - 4.15

V nočním provozu od 23.00 do 4.15 jsou veškeré tramvajové spoje standardně projíždějící inkriminovaným úsekem ukončeny na zastávce Mariánské náměstí, resp. Náměstí Republiky (provizorní nástupiště na ul. Vítkovické). Mezi těmito zastávkami je zavedena NAD. V úseku Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Plynárny využijí cestující linky č. 4 v nočním provozu kombinaci spojů NAD a linky č. 18. V úseku Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Výstaviště využijí cestující linky č. 11 v nočním provozu kombinaci spojů NAD a linky č. 9.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. srpna 2010

Toplist