Petropavlovská pouť

Vůz 21. | 19. března 2006 | Martin Večeřa V sobotu 26. června 2010 se na vítkovickém Mírovém náměstí konala Petropavlovská pouť. Při této příležitosti se ve Vítkovicích a v blízkém okolí konaly také jízdy historické tramvaje, na kterých se vyskytoval vůz ev.č. 21, známý jako "Barborka".

Vůz vykonal několik okružních jízd. V 11:30 se jednalo o velký okruh z Mírového náměstí, přes Palkovského, Novou Ves vodárnu, Mariánské náměstí, Vítkovice vysoké pece zpět na Mírové náměstí. V 12:00 následovala jízda na smyčku Nádraží Vítkovice a zpět následovaná v 12:25 malým kolem přes Mariánské náměstí, Novou Ves vodárnu a Palkovského zpět na náměstí Mírové. V 12:45 započala jízda v trase Mírové náměstí - Vítkovice vysoké pece - Mariánské náměstí - Mírové náměstí, kde měl být program ukončen. Na žádost pořadatele však "Barborka" objela ještě jeden velký okruh přes Novou Ves, Mariánské Hory a okolo vysokých pecí.

Úspěšnost jízd byla podpořena i moderátorem Petropavlovské poutě, který vždy před jízdou vyzýval návštěvníky k projížďce. Bohužel se mu to však ne vždy dařilo a tak potenciální cestující posílal na zastávku v době, kdy žádná historická tramvaj nejela, a to i po ukončení jízd.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. června 2010

Toplist