Opatření pro omezení šíření infekčního onemocnění COVID-19
Aktuálně platná opatření

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví došlo od 1. 9. 2020 k opětovnému zavedení povinnosti chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy, a to na území celé republiky.

Od úterý 29. 9. 2020 vlivem zavedených opatření týkajících se výuky na vysokých školách není provozována vysokoškolská autobusová linka č. 20. Od úterý 13. 10. 2020 dochází k dočasnému zrušení provozu linek č. 90, 92, 95, 96, 99. Od pátku 16. 10. 2020 není provozována autobusová linka č. 91, její provoz bude obnoven od pátku 4. 12. 2020. Dále dochází k omezení počtu spojů tramvajové linky č. 10, přičemž od pondělí 19. 10. 2020 je tento počet zrušených spojů ještě navýšen. V této souvislosti dochází také k úpravám provozu dalších tramvajových linek a trolejbusové linky jsou provozovány dle prázdninových jízdních řádů, není tak provozována linka č. 109

Od čtvrtku 29. 10. 2020 dochází k zavedení dalších opatření, mezi která patří omezení provozu vybraných spojů autobusových linek č. 37, 40, 44, 54, 57 a 58, od pondělí 2. 11. 2020 pak k dílčímu omezení počtu spojů tramvajové linky č. 8 (prodloužení intervalu v pracovní dny na 10 minut).

Regionální železniční doprava je provozována dle jízdního řádu pro neděle s doplněním vybraných spojů. Od 18. 11. 2020 dochází k obnovení provozu dalších školních spojů. Od 23. 11. 2020 pak dochází k obnovení provozu dalších vlakových spojů, následovanými od 30. 11. 2020 spoji dalšími.

Od středy 18. 11. 2020 jsou spoje regionální autobusových linek opětovně provozovány dle pravidelných jízdních řádů, výjimkou jsou zrušené noční spoje na linkách č. 75, 270, 293, 351 a 441 a také spoje jezdící v neděli a svátek k areálům nákupních center (vybrané spoje linek č. 445 a 531). Linky č. 441, 442, 443 a 445 jsou nadále provozovány s omezením pro letní prázdniny.


Historický vývoj opatření naleznete na samostatné stránce.


Jednotlivá opatření mohou procházet vývojem, proto prosím sledujte přímo stránky Dopravního podniku Ostrava a.s., resp. Koordinátora ODIS s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. prosince 2020

Toplist