Opatření pro omezení šíření infekčního onemocnění COVID-19
Aktuálně platná opatření

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví došlo od 1. 9. 2020 k opětovnému zavedení povinnosti chránit si nos a ústa ochrannými prostředky ve všech vozidlech veřejné hromadné dopravy, a to na území celé republiky. V souvislosti se zhoršující se epidemickou situací došlo od 25. 2. 2021 ke zpřísnění povinnosti chránění nosu a úst ochrannými prostředky. K tomuto termínu je tedy nutné si v prostředcích veřejné dopravy chránit nos a ústa respirátorem minimálně třídy FFP2.

Od 10. 5. 2021 jsou tramvajové a trolejbusové linky DPO provozovány dle platných jízdních řádů. V autobusové dopravě je nadále zrušen provoz linek č. 20 a 91. V regionální autobusové dopravě je nadále zachován prázdninový provoz na linkách č. 75, 353, 441, 442, 443, 531 a 535. Zastaven je nadále také provoz vybraných spojů na linkách č. 331, 333, 351, 441 a 448. Linka č. 531 nadále neobsluhuje úsek Ostrava, Hranečník – Ostrava, Mor. Ostrava, Karolina U lávky. Omezen provoz je také na lince č. 293. Regionální železniční doprava jezdí v plném rozsahu od 20. 4. 2021.


Historický vývoj opatření naleznete na samostatné stránce.


Jednotlivá opatření mohou procházet vývojem, proto prosím sledujte přímo stránky Dopravního podniku Ostrava a.s., resp. Koordinátora ODIS s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. května 2021

Toplist