Novoroční ohňostroj 2013

Na 1. ledna 2013 bylo opět naplánováno přivítání nového roku velkolepým ohňostrojem v Hrabůvce na kruhovém objezdu nejen pro občany Ostravy-Jihu. Právě naopak každým rokem se na tuto akci sjíždí čím dál více lidí z celé Ostravy a dokonce nejen z Ostravy. Tito lidé přijíždějí na akci především hromadnou dopravou, která je v této oblasti velice dobře dostupná.

Akce se konala přímo na kruhovém objezdu resp. kolejovém trojúhelníku u zastávky Josefa Kotase, které jsou v době konání akce neprůjezdné. Naposledy v roce 2011 byla doprava řešena jednoduše tak, že tramvaje a autobusy zůstaly v průběhu ohňostroje (cca 20 min) stát na poslední zastávce před kruhovým objezdem, čímž se také na akci bez problémů dopravili všichni návštěvníci. Po skončení ohňostroje se nahromaděné spoje rozjely a nápor návštěvníků opět dopravily do jejich domovů.

V posledních letech tomu tak již nebylo a na časové rozmezí od 17:45 do 18:30 (tramvaje), resp. od 17:30 do 18:45 (autobusy) byla vyhlášena výluka, což není zrovna šťastné řešení vezmeme-li v úvahu docházkové vzdálenosti v oblasti. Vypsání výluky týkající se ohňostroje však již bylo nutnou záležitostí, jelikož se v posledních letech již nesčetněkrát stávalo, že oblastí neprojely ani spoje, které oblastí projet měly. Navíc docházelo a stále dochází k situacím, kdy nejsou v oblasti organizace ohňostroje dodržována ani základní pravidla pro volnost komunikací v okolí akce. Při trvalém zpožďování spojů a při stálém prodloužování akce tak již nebylo možné řešit akci jednoduše tak, jak tomu bylo v dřívějších letech, jelikož by docházelo ke stále větší blokaci vozidel v okolí ohňostroje, což by mělo samozřejmě dopad také na ostatní oblasti města, které musí být městskou hromadnou dopravou obslouženy.

Přípravy na novoroční ohňostroj 2013 na kruhovém objezdu v Hrabůvce u zastávky Josefa Kotase. | 1. ledna 2013 | Tomáš Hranický Souprava vozů T3R.P ev. č. 1007 + 1003 projíždí trojúhelníkem u zastávky Josefa Kotase, kde probíhají přípravy na novoroční ohňostroj 2013. | 1. ledna 2013 | Tomáš Hranický Novoroční ohňostroj. | 1. ledna 2013 | Marek Mantič Novoroční ohňostroj. | 1. ledna 2013 | Marek Mantič

Zhodnocení organizace akce

Akce proběhla plně dle naplánované organizace pouze většina spojů byla opožděná do 5 min zřejmě z důvodu neobvykle velkého množství cestujících jedoucích na akci či z akce. Veškeré posílené a posilové spoje byly nakonec beze zbytku plně využity, dokonce byla v některých případech kapacita nedostatečná jak na páteřních tramvajových linkách 1 a 17, tak zejména v autobusové dopravě na linkách 27, 41 a 48. Délka trvání tramvajové výluky byla přijatelná, ačkoliv, jak již bylo zmíněno, by bylo vhodnější zahájit výluku až těsně před začátkem akce, např. v 17:55 a ukončit bezprostředně po akci v 18:20. Autobusy ve skutečnosti nakonec projížděly kruhovým objezdem až do cca 17:45, což bylo přilepšení oproti plánu. Konec autobusové výluky a zejména odjezdy avizovaných posilových spojů byly dodrženy, což již bylo skutečně pozdě. Vše však bylo způsobeno hlavně umístěním akce v zastavěné oblasti bez možností objížďkových tras.

Počet návštěvníků ohňostroje byl nejspíše opět o něco vyšší než v letech minulých a pravdou je, že při každoročně se rozšiřujícím kruhu, který zabírají návštěvníci okolo kruhového objezdu, je již vyloučení přilehlých zastávek včetně nejbližší zastávky Josefa Kotase v průběhu akce nutností.

Zejména pro organizátory akce se tedy nabízí otázka, zda by nebylo vhodné nalézt pro tak velkolepou akci příhodnější místo, které by neblokovalo provoz na důležitých komunikaí městského obvodu, a to alespoň tak, aby byl zachován volný průjezd po dvou ramenech okružní křižovatky, což by zajistilo plný provoz autobusů a alespoň částečný provoz tramvají.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. ledna 2013

Toplist