Změny ve vozovém parku v roce 2011

Tramvaje

V tramvajovém parku byly vyřazovány vozy s dnes již zastaralou zrychlovačovou výzbroji TR37 a to poslední vůz T3 u DPO a.s. ev. č. 788 (14. 2. 1976 – 1/2011). Dalšími vyřazovanými vozy byly již vozy typu T3SUCS. Všechny vyřazené vozy byly oficiálně rekonstruovány na typ VarioLFR.E, přičemž nové vozy pocházejí z vozů původních následovně. Ev. č. 1347 (1. 6. 2011 ex T3 ev. č. 786), 1348 (22. 6. 2011 ex T3 ev. č. 788), 1349 (22. 8. 2011 ex T3SUCS ev. č. 1012), 1350 ex T3SUCS ev. č. 922, 1351 ex T3SUCS ev. č. 930, 1352 ex T3SUCS ev. č. 932 a 1353 ex T3SUCS ev. č. 920. Mimo již vypsané vozy došlo k zařazení vozů ev. č. 1344 (11. 2. 2011), 1345 (25. 3. 2011), 1346 (14. 4. 2011) a 1653 (30. 6. 2011). Po dlouhodobé modernizaci byl opět do provozu uveden vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1508, který v Ústředních dílnách strávil dva roky, přičemž práce na něm pokračovaly pouze v době, kdy nebyl dostatek zakázek.


Průměrné stáří tramvají
Autobusy

Změny na poli autobusovém byly velice zásadní, a to jak při vyřazování, tak na poli dodání nových vozidel. Vyřazování minulý rok zasáhlo i první ostravské nízkopodlažní vozy z roku 1996 (ev. č. 7001: 1. 1. 1997 – 2. 5. 2011 a ev. č. 7002: 1.1.1997 – 21.11.2011). Byl vyřazen také jeden vůz typu B741.1924 a to vůz ev. č. 4240 (v provozu 22. 7. 1996 – 2. 9. 2011) a hned 11 vozů B732.1666 (ev. č. 6423: 18.7.1995 – 21.3.2011, ev. č. 6424: 18.7.1995 – 3.8.2011, ev. č. 6427: 1.7.1995 – 28.4.2011, ev. č. 6429: 1.7.1995 – 3.8.2011, ev. č. 6442: 1.9.1996 – 3.8.2011, ev. č. 6444: 1.9.1996 – 3.8.2011, ev. č. 6447: 1.9.1996 – 3.8.2011, ev. č. 6451: 6.9.1996 – 15.4.2011, ev. č. 6454: 6.9.1996 – 3.8.2011). Zařazeny byly již jenom nízkopodlažní vozy z nichž si připomeňme hlavně vůz ev. č. 7757, který se stal 100. dodaným autobusem Solaris pro Dopravní podniku Ostrava a.s. Nový Citelis ev. č. 7026, dodaný jako náhrada za vyhořelý vůz ev. č. 7014> zasáhl do provozu 6. 3. 2011. Dalšími dodanými vozy byly vozy typu Solaris Urbino 10 ev. č. 7510 – 7513, které se v Ostravě objevily dne 30. 6. 2011 a Solaris Urbino 12 ev. č. 7748 – 7752> (31. 5. 2011) a 7753 – 7757> (17. 6. 2011). V Ostravě se také objevil autobus Solaris Alpino (7. 3. 2011 – 9. 3. 2011), který se sice neukázal v provozu s cestujícími, jak bylo původně zamýšleno, ale byl zařazen do evidence pod ev. č. 9995.

Posledními dodanými vozidly typu SOR EBN 10,5 do Ostravy se staly vozy ev. č. 5003> (od 10. 6. 2011) a ev. č. 5004 (od 11. 7. 2011). Všechny elektrobusy jsou zařazeny pod provozovnu Hranečník.


Průměrné stáří autobusů
Trolejbusy

Ve vozovém parku trolejbusů došlo také k vyřazování nízkopodlažních vozidel. Dnes již sešrotovány vůz Škoda 21Tr ev. č. 3301 (v provozu 12. 3. 1997 – 7.11.2011) byl vyřazen po zahoření. Z evidence byl vyřazen i vůz 14Tr ev. č. 3247 (v provozu 1. 12. 1987 – 20. 6. 2011), což byl předposlední cedulový trolejbus a ev. č. 3252 (1. 1. 1990 – 27. 9. 2011), který byl po dlouhodobém odstavení vyřazen pro závadu na zadní nápravě, přičemž byl v listopadu rozebrán a poté sešrotován. Vůz 15Tr ev. č. 3509 (27. 6. 1990 – 20. 6. 2011) byl vyřazen po požáru mezi zastávkami Stadion Bazaly a Jaklovecká. Zařazení se týkalo vozidel Škoda 26 Tr Solaris a to jmenovitě ev. č. 3718 (31. 3. 2011), 3719 (1. 7. 2011) a 3720 (21. 9. 2011). Všechny vozy z loňského roku byly vybaveny plastovými sedačkami Ster MX. Zkušební vozy SOR TNB12 a TNB18 byly odkoupeny a zařazeny do stavu již jako normální provozní vozy. Vůz SOR TNB12 ev. č. 9997 získal dne 3. 2. 2011 ev. č. 3912 a vůz SOR TNB18 ev. č. 9998 pak téhož dne ev. č. 3951. Zkušební trolejbus Bogdan T701.15 ev. č. 9996 úspěšně složil zkoušky technické způsobilosti a byl odstaven u výrobce (Ekova Elektric).


Průměrné stáří trolejbusů

Veškerá data v grafech jsou platná k 31. 12. 2011.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. ledna 2012

Toplist