Obměna vozového parku trolejbusů 2011-2012

4.5.2010 zadal Dopravní podnik Ostrava veřejnou zakázku na dodávku trolejbusů pro roky 2011 - 2012. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku 4 ks 12metrových 100% nízkopodlažních trolejbusů a 2 18metrových 100% nízkopodlažních trolejbusů. V zadávací dokumentaci je též informace, že dodavatel vozidel musel v posledních třech letech dodat minimálně 5 ks 100% nízkopodlažních trolejbusů. Také je nutné zmínit, že dodávka je spolufinancována dotací ze strukturálních fondů EU.

Ze zadaných informací již v počátku logicky vyplýval možný výherce tohoto výběrového řízení. V současnosti nabízí na českém trhu trolejbusy 3 výrobci. Jedná se vozy řady Solaris Trollino (kooperace Solaris+DPO), které však již nejsou pro český trh dodávány, vozy řady 26Tr, 27Tr a 28Tr výrobce Škoda Electric (možnost kooperace Solaris+Škoda+DPO) a vozy řady TNB 12 City resp. TNB 18 City výrobce SOR (kooperace SOR+DPO). Společnost SOR však ještě nedodala potřebný počet vozů a tak je jasné, že dodavatelem trolejbusů pro roky 2011 a 2012 bude Škoda Electric a.s. s typy 26Tr a 27Tr.

Během roku 2011 by měly být dodány celkem 3 vozy Škoda 26Tr Solaris z této dvouleté objednávky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. listopadu 2010

Toplist