Nové nízkopodlažní velkokapacitní tramvaje
Výběrové řízení

V pondělí 4. 9. 2017 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“, která se již podle svého názvu týká dodávky tramvají, které kapacitně nahradí soupravy vozů řady T.

Dopravní podnik Ostrava a.s. v současné době nepředpokládá spolufinancování zakázky prostředky Evropské unie, avšak toto ani zásadně nevylučuje.

Technické podmínky

Technické podmínky nových tramvají v zásadě vycházejí z technických podmínek zakázky na dodávku středněkapacitních tramvají, tedy zakázky na dodávku nových tramvají STADLER Tango NF 2.

Technické podmínky však reflektují odlišnosti v délce a kapacitě nově poptávaných tramvajových vozů. Vyžadována je tedy jednosměrná tříčlánková koncepce vozidla s otočnými podvozky, kdy možnosti rozmístění podvozků jsou představeny na níže uvedeném nákresu. Vozidla budou také vybavena mazáním okolků shodně, jak tomu bude taktéž u tramvají středněkapacitních.

Varianta a) představuje umístění dvou vnitřních podvozků pod skříní středního článku, varianta b) pak představuje umístění dvou vnitřních podvozků v místech kloubového spojení. Varianta c) je pak variantou s umístěním všech podvozků pod krajními články. Konstrukci vozidla taktéž omezuje podmínka, že osa předních dveří musí být ve vzdálenosti 2200 +/- 600 mm od čela vozidla.

Nové tramvaje musí navíc odpovídat níže uvedeným technickým podmínkám:

délka max 32 400 mm
šířka 2 450 - 2 600 mm
maximální provozní rychlost 70 - 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 min 200 osob
počet míst k sezení min 30 % obsaditelnosti
šířka uličky min 450 mm

Dopravní podnik Ostrava a.s. požaduje minimálně 70 % plochy v nízkopodlažní úpravě, včetně již standardní úpravy pro přepravu osob na invalidním vozíku. Dopravce požaduje 2 místa pro invalidní vozík či kočárek. Interiér bude vybaven sedadly již standardního typu a vozidlovou klimatizací. Na bezpečnost bude dbát kamerový systém. Dopravní podnik požaduje 5 provozních dveří, přičemž troje z nich musí být šířky 1300 mm, zbylé dveře mohou být užší. Všechny dveře budou předsuvné, vybavené fotobuňkou určenou pro jejich případné automatické zavírání. Okna budou opět s posuvnými částmi.

Vozidla budou vybavena 15 USB konektory a přípravou pro instalaci Wi-Fi systému pro připojení k internetu. Vzhled vozidla navrhne dodavatel v koordinaci se zadavatelem zakázky.

Ke změnám došlo v případě vnějšího informačního systému. Dosud byly všechny vozy poptávány buď s informačními panely systému LED nebo DOT-LED. Pravděpodobně s ohledem na rozdíly v ceně jednotlivých systémů však byly v posledním období, tedy od doby dodávek posledních tramvají VarioLFR.S dodávány vozy výhradně se systémem LED. V zakázce na dodávku velkokapacitních tramvají však figuruje opět pouze systém DOT-LED, tedy systém na principu magneticky otáčeného terčíku a osvětlovací LED diody. Vnitřní informační systém se bude standardně skládat ze tří LCD obrazovek, které mají být jednostranné, umístěné nad středovou uličkou a umístěné za stanovištěm řidiče a za oběma kloubovými přechody.

Dodávky a zprovozňování

Prvních 10 tramvají má být dodáno v rozmezí 24 – 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, dalších 20 tramvají pak v období 37 – 48 měsíců od tohoto termínu. Posledních 10 vozidel pak odebráno být nemusí, přičemž je na kupujícím kolik tramvají z této části odebere. Pokud Dopravní podnik Ostrava vozidla odebere, tak tomu bude v termínu 49 – 60 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Na závěr je nutné sdělit, že dodavatelem může být pouze takový výrobce, který pro 3 poslední celé roky dosáhnul ročního obratu minimálně ve výši 1,5 miliardy Kč.

Další doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s."


© MHD-Ostrava 2005 - 2018
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. září 2017

Toplist