STADLER Tango NF 2
Výběrové řízení

V pondělí 25. července 2016 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka na dodávku až 40 středněkapacitních nízkopodlažních tramvají do délky 25 m. Zakázka tak navazovala na tu zrušenou z roku 2014.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že předmětné tramvaje budou dodány za 1 400 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP).

Výběr dodavatele

V úterý 22. 11. 2016 byl v médiích oznámen výherce výběrového řízení. Výhercem se stal švýcarský výrobce Stadler, jehož produkty jsou na našem území známy zejména v železniční dopravě. Výrobce dodal například elektrické jednotky Flirt dopravci LEO Express, který provozuje nedotovanou dálkovou dopravu z Moravy a Slezska směrem do Prahy a zpět. Důležité je zejména zmínit, že se v případě tohoto výběrového řízení jedná o první, ve kterém zvítězil zahraniční výrobce. Je pravděpodobné, že se po tomto úspěchu přestanou ostýchat další zahraniční výrobci a začnou se do následujících výběrových řízení se svými produkty hlásit.

Stadler, který sídlí ve švýcarském Bussnangu a své další závody má například v Německu, Polsku či Bělorusku, dodá do Ostravy 40 středněkapacitních nízkopodlažních tramvají obchodního názvu Metelica, které jsou v současnosti vyráběny právě v běloruském závodě v Minsku, a se kterými Stadler uspěl například ve výběrovém řízení na dodávku tramvají do ruského Petrohradu. Do Petrohradu však míří delší varianta této tramvaje.

Níže doplňujeme videa prezentující současný provoz prototypu, od kterého se však sériové vozy pro Ostravu budou lišit. Prototyp je navíc vyveden v obousměrném provedení.

V pátek 30. 12. 2016 Dopravní podnik Ostrava a.s. na svých webových stránkách zveřejnil informaci o tom, že byla s výhercem podepsána smlouva. Mírné zpoždění podpisu smlouvy bylo způsobeno odvoláním druhého uchazeče, kterým byla společnost Krnovské opravny a strojírny. Celková cena zakázky byla stanovena na 1 119 600 000 Kč bez DPH, což znamená, že cena 1 vozzu vychází na 27 200 000 Kč bez DPH.

Nové tramvaje STADLER Tango NF 2

Důležitou záležitostí je celková koncepce vozidla. Nové tramvaje Tango NF 2 budou jednosměrné dvoučlánkové, přičemž dva hnací podvozky se budou nalézat pod předním článkem a jeden běžný podvozek pod článkem zadním. Všechny podvozky budou otočné, kdy jejich rozvor bude činit 1 800 mm. Vzdálenost otočných čepů prvního a druhého podvozku je rovna 6 550 mm, vzdálenost otočných čepů druhého a třetího podvozku pak činí 8 240 mm. Tramvaje budou vybaveny asynchronními motory, elektrickou výzbrojí na bázi IGBT tranzistorů s možností rekuperace, přičemž polopantograf typu 120EC umístěný nad prvním podvozkem dodá firma EC Engineering. Novinkou bude taktéž výbava vozidla systémem mazání okolků, což přispívá ke kvalitnější a méně hlučné jízdě. Systém bude umístěn na prvním hnacím podvozku.

100 % plochy pro stojící cestující bude v nízkopodlažní úpravě dosažitelné bez jediného schodu. Sedadla pro cestující budou dřevěná typu City s koženkovým polstrováním, která jsou využita již v mnoha vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. Vozidla budou vybavena mechanicky výklopnou plošinou v prostoru druhých dveří určenou pro imobilní cestující. Okna budou lepená ve verzi s posuvnou částí ve výšce minimálně 1/3 výšky okna, přičemž tyto části budou uzamykatelné. Důležitou novinkou je vybavení oken speciální fólií proti vandalismu. Proti vandalismu by měl působit taktéž kamerový systém, kterým budou vozidla vybavena. Odbavování cestujících, tedy k jejich nástupu a výstupu budou sloužit čtvery předsuvné dveře shodné šířky 1300 mm, přičemž dvoje budou umístěny v předním článku vozidla a dvoje v jeho zadním článku. Dveře budou vybaveny zařízením pro jejich automatické zavírání po ukončení výstupu a nástupu cestujících.

Podstatnou novinkou pro cestující veřejnost bude vybavení tramvají klimatizací prostoru pro cestující, kterou do vozidel dodá společnost Vossloh-Kiepe. Klimatizační jednotky budou ve vozidle umístěny dvě, každá o jmenovitém výkonu 25,1 kW. Novinkou budou taktéž USB konektory určené k nabíjení malých elektronických zařízení, konektorů by mělo být ve voze instalováno minimálně 10.

Tak, jak již je standardem, požadavky na informační systém připouští provedení panelů ve variantě LED, tak DOT-LED. Vozy busou vybaveny standardní sadou panelů, tedy panely čelními, bočními a panelem zadním, včetně bočního panelu zobrazujícího číslo linky umístěného na levém boku vozu ve směru jízdy v prostoru za kabinou řidiče. Standardem jsou již také LCD monitory umístěné nad středovou uličkou úhlopříčky 19“ – 22“, které mají cestující informovat nejen o následujících a konečné zastávce linky, ale také o dalších provozních záležitostech. tyto panely budou ve vozidle umístěny dva, jeden v předním článku, druhý v článku zadním.

  Tango NF 2
délka 24 930 mm
šířka 2 500 mm
hmotnost prázdného vozidla 34 500 kg
maximální provozní rychlost 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 188 osob
počet míst k sezení 61
šířka uličky 560 mm

První vizualizace tramvaje se objevily na začátku roku 2017. Prvotní návrh však tehdy ještě značně vycházel z prototypu tramvaje s obchodním názvem Metelica. Na počátku února 2017 byla dopravcem společně s výrobcem odhalena nová vizualizace, která již podstatně více připomíná vozidla s obchodním názvem Tango. Informace uvedené v tiskové zprávě vydané Dopravním podnikem Ostrava a.s. však uváděly taktéž skutečnost, že se v následujících několika měsících může design ještě značně změnit.

Původní vizualizace tramvaje STADLER Ostram NF II | 18. ledna 2017 | STADLER Nová verze vizualizace tramvaje STADLER Ostram NF II | 12. února 2017 | STADLER
Zdroj: STADLER, Československý dopravák, Dopravní podnik Ostrava


Design tramvaje nově označované jako STADLER Tango NF 2 opravdu doznal ještě vybraných změn a v druhé polovině měsíce května roku 2017, přesněji 23. 5. 2017, zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém facebookovém profilu poslední verzi designu tramvaje, který navrhnul německý designer Harald Moll. Dopravce se navíc inspiroval u jiných, zejména západoevropských provozovatelů veřejné dopravy, a vyhlásil anketu, ve které mohli cestující vybírat, které ze čtyř barevných řešení nové tramvaje se jim nejvíce líbí. Cestující navíc mohli navrhnout taktéž název, resp. přezdívku pro novou tramvaj.

Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 1 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 2 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 3 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 4 | 23. května 2017 | STADLER
Zdroj: Československý dopravák, Dopravní podnik Ostrava

Z výše uvedených barevných návrhů následně zvítězil ten s číslem 2. Jedná se tedy o variantu s bílými dveřmi a s vykřičníky, které jsou umístěni v prostoru nad nimi. Dle informací uvedených v tiskové zprávě Dopravního podniku Ostrava a.s. bude navíc tato varianta doplněna o bílý proužek pod okny. Dopravní podnik Ostrava taktéž vybral pojmenování pro nový typ tramvaje, přičemž jeho pracovníky zaujal nejvíce název nOVA.

Vizualizace vítězného návrhu tramvaje STADLER Tango NF 2 | 20. června 2017 | STADLER
Zdroj: Československý dopravák

Výroba

Dle informací uvedených v Železničním magazínu bude výroba vozidel rozprostřena prakticky po celé Evropě. V současné době STADLER v Evropě disponuje několika výrobními místy, mezi něž patří například závody v Bělorusku, Švýcarsku, Španělsku nebo Polsku. Mimo jiné může STADLER disponovat taktéž se závodem v polské Środě Wielkopolské, který sice patří polskému výrobci Solaris, avšak na základě konsorcia Solaris Tram může STADLER vyrábět taktéž zde. Dle informací uvedených v Československém dopraváku tedy dojde k výrobě hrubých skříní tramvají v běloruském Minsku a podvozky budou vyrobeny ve švýcarském Winterthuru. Ke konečné montáži vozidel pak dojde v polských Siedlcích. Na dokončovací fázi výroby a zprovozňování bude kooperovat taktéž dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava Ekova Electric, která se bude účastnit taktéž zprovozňování nových tramvají, avšak je pravděpodobné, že se tak stane až v průběhu dodávek jednotlivých vozů.

Dodávky a zprovozňování

K oficiálnímu předání prvních tramvají v Ostravě by mělo dojít nejpozději do 20 měsíců od podpisu smlouvy. Je však jisté, že první z dodaných vozů dorazí do Ostravy dříve, jelikož musí podstoupit proces schválení typu. Na tomto voze tedy započnou první práce již v polovině roku 2017 s cílem jeho dodání do Ostravy v únoru roku 2018.

Další harmonogram je uveden v následujícím výčtu:

 • do 22 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 20 vozů
  • do 20 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - srpen 2018
  • do 21 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 8 vozů - září 2018
  • do 22 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 8 vozů - říjen 2018
 • od 23 do 35 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 23 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - listopad 2018
  • do 24 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - prosinec 2018
  • do 25 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - leden 2019
  • do 26 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - únor 2019
 • od 36 do 48 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 37 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - leden 2020
  • do 38 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - únor 2020
  • do 39 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - březen 2020

Kromě nabídkové ceny a technických aspektů byla jedním z hodnotících kritérií taktéž schopnost dodavatele dodat maximálně 10 tramvajových vozidel do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Dle výše uvedené tabulky se tak však nestane. Dopravní podnik Ostrava a.s. si navíc vyhradil právo neodebrat určitý počet z posledních 10 vozů dodávky.

Další doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s."


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. června 2017

Toplist