Nález letecké pumy dne 9. 9. 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 byla mezi 13. a 14. hodinou při budování plynové přípojky v ulici V Zahradách v Ostravě-Porubě nalezena stokilová letecká puma. To následně způsobilo stanovení okruhu o poloměru cca 600 m, který musel být evakuován s cílem následného zneškodnění bomby.

V cca 14.00 hod. došlo ke změně organizace veřejné dopravy. Tramvajové linky č. 7, 8 a 17 byly sice vedeny ve své trase, avšak všichni cestující museli vystoupit na zastávce Hlavní třída. Tramvajová linka č. 5 byla nahrazena náhradní autobusovou dopravou provozovanou v trase Rektorát VŠB - ... - Krásné Pole - ... - Vřesina - ... - Budišovice, Zátiší. Na lince byl mimo jiné provozován vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7782 či vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7199.

Autobusové linky byly nejdříve do oblasti pouštěny s cílem odvézt z oblasti všechny potenciální cestující, podobné to bylo s tramvajemi ve směru z Poruby. Následně byly linky č. 37, 40, 58 a 78 odkloněny. Linka č. 37 byla odkloněna ze zastávky Dělnická přes zastávky Oblouk, Poruba, Alšovo náměstí a Poruba, U Nemocnice. Linka č. 40 bya ze zastávky Oblouk odkloněna zpět přes zastávky Oblouk a Poruba, Alšovo náměstí, linka č. 58 pak byla ze zastávky Poruba, U Nemocnice odkloněna všemi spoji na konečnou zastávku Poruba, Studentská. Linka č. 78 pak byla ze zastávky Hlavní třída odkloněna přes Hlavní třídu, ul. Porubskou a Nad Porubkou na ul. Rudnou a dále po své trase. Příměstské autobusové linky byly odkláněny operativně dle aktuální situace.

Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7199 po příjezdu prvního spoje NAD na konečnou zastávku Budišovice, Zátiší | 9. září 2021 | Libor Davidík Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7782 po příjezdu na konečnou zastávku Poruba, vozovna jako NAD za linku č. 5 s chybným označením cíle | 9. září 2021 | Libor Davidík Improvizovaná zastávka NAD Rektorát VŠB za linku č. 5 v podobě vozu Solaris Urbino 12 ev. č. 7782 při nálezu letecké pumy | 9. září 2021 | Martin Večeřa

Po provedení komplexní evakuace bylo v cca 18.30 hod. nařízeno ukončení tramvají v zastávce Poruba, vozovna, kam byla také prodloužena kyvadlová náhradní doprava za linku č. 5. Cílem byly fyzické práce pyrotechniků na zneškodnění bomby, což se povedlo těsně po 19.00 hod. Od této chvíle byl provoz postupně obnovován.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. září 2021

Toplist