Matení nepřítele, čili cestujícího

Prodejna jízdních dokladu Hlucín. | 9. ledna 2011 | Martin Večeřa Již přes čtyři měsíce platí v celé síti IDS Moravskoslezského kraje ODIS nový modrý průkaz ODIS pro žáky a studenty od 15 do 26 let. Tento průkaz ověřuje pouze pověřený zaměstnanec dopravce na základě potvrzení o studiu, případně ISIC karty a není tedy nutno s ním chodit pro razítko školy.

Již v prvních dnech vznikaly na pokladnách prodejen jízdních dokladů DPO a.s. problémy způsobené neznalostí zaměstnanců, kteří posílali žáky a studenty ověřovat modrý průkaz do příslušné školy, což samozřejmě nebylo potřeba. Výjimkou nebyla ani prodejna jízdních dokladů v Hlučíně, kde si zaměstnankyně tzv. „samo domo“ vyrobily i zcela skutečnost popírající informační letáčky, načež byly upozorněny o chybách zde uvedených, avšak na upozornění nereagovaly.

I v lednu 2012 jsou zde stále tyto nesmyslné informace vystaveny a matou tak případné zákazníky. Přesný přepis nesmyslných informací je uveden níže.

STUDENT 15 – 26 LET
1. FOTO
2. RAZÍTKO ŠKOLY
3. VLASTNÍ OP NEBO PAS
+ 50 Kč STOJÍ OVĚŘENÍ

Poznámky
FOTKA MŮŽE BÝT ZE STARÉ PRŮKAZKY
SŠ STUDENTI MOHOU PŘEDLOŽIT ICE KARTU.
POKUD NEMAJÍ STUDENTI ČERSTVĚ 15 LET
VYDANÝ OP ANI PAS MUSÍ JEZDIT NA
JÍZDENKY !!!!!!!

Za zmínku též stojí styl jakým je onen letáček napsán. Některá interpunkční znaménka úplně chybí, jiných je naopak poněkud více, než by bylo zdrávo. A tzv. „ICE Karta“ je již jen jakýmsi zpestřením.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. ledna 2012

Toplist